İTKİB Kurumsal Tanıtım Filmi Teklif Alma Şartnamesi

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

İTKİB KURUMSAL TANITIM FİLMİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

İçindekiler

 

I.  Taraflar

II.  İşin Konusu

III. Tekliflerin Veriliş Şekli

IV. Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

V.  Teklif Öncesi Bilgilenme

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

VII.Tekliflerin Geçerlilik Süresi

VIII.Sözleşmenin İmzalanması

IX.  Diğer Hususlar

 

 

I. Taraflar

 

İTKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ni,

YÜKLENİCİ;    Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

II. İşin Konusu

Satın alınacak hizmet, Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB),tanıtımında kullanılacak 2,5 dakika uzunluğunda bir tanıtım filmi yaptırılması işidir.

-          Teklif verilirken göz önüne alınması gereken hususlar aşağıda belirtilmektedir.

-          Tanıtım filminde yer alacak bilgiler, bilgilerin veriliş sıralaması ve bilgilere eşlik edecek görsellere ilişkin öngörülen akış şeması ve taslak metin ekte verilmektedir.

-          Taslak akış şeması ve metni referans mahiyetinde olup, yapımcı taslakta yer alan bilgileri içermek kaydıyla farklı akış ve metinler hazırlayabilir.

-          Yapımcı teklifini, metin ve taslak görselleri eşliğinde sunmalıdır.

-          İTKİB, iştirakleri ve faaliyetleri için daha önce oluşturulmuş olan görseller yapımcı tarafından kullanılabilir. İMA, İTA, EKOTEKS, fuarlar, mezuniyet töreni ve diğer faaliyetlere ilişkin görseller İTKİB tarafından yapımcıya verilebilecektir.

-          Film İngilizce ve Türkçe olacaktır. İngilizce seslendirme anadili İngilizce olan sunucu tarafından yapılmalıdır. Seslendirme yapacakların daha önce kayda alınmış kayıtları teklifle birlikte verilmelidir.

-          Film içerisinde infografik kullanılabilir. Görsel olarak verilen rakam ve metinler güncellenebilir dijital teknoloji ile oluşturulmalıdır.

-          Filmde kullanılacak müzik vesair materyalin telif hakları sağlanmış olmalıdır.

-          İş bitiminde ham görüntüler dahil filme ilişkin tüm unsurlar İTKİB' e teslim edilecektir.

-          Erken teslim tarihi tercih nedeni olacaktır. Her durumda sözleşme tarihinden itibaren üç haftayı geçmeyecektir.

 

III. Tekliflerin Veriliş Şekli

 

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler İTKİB Satın Alma Portalı üzerinden iletilecektir.

 

IV. Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

 

Hazırlanan teklifler en geç 27/02/2017 saat 17:30'a kadar verilecektir. Bu tarihe kadar verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

V. Teklif Öncesi Bilgilenme

 

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

 

İdari konular için        : Reyhan ALTINTAŞ   0212 454 02 60   reyhan.altintas@itkib.org.tr

 

Teknik konular için    : Fazıl Alkan  0212 454 07 96  fazila@itkib.org.tr

 

 

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

 

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

  1. Teklif fiyatı KDV dahil verilecektir.
  2. Sözleşmeden itibaren 10 gün içerisinde İTKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
  3. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ' ye ait olacaktır.
  4. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

 

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

 

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

VIII. Sözleşmenin İmzalanması

 

İTKİB  ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

 

IX. Diğer Hususlar

 

1.       Teklifler İTKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İTKİB'e davet edilebilecektir.

2.       Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.

3.       İTKİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.

4.       Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İTKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.

5.       Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İlgili Dosyalar

Akis Semasi.docx21,80 KB