İTKİB Genel Sekreterliği Devlet Destekleri Takip Ve Hesaplama Programı Alımı Teklif Alma Şartnamesi

 

I. İçindekiler

 

II. Taraflar

III. İşin Konusu

IV. Tekliflerin Veriliş Şekli

V.   Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

VI. Teklif Öncesi Bilgilenme

VII. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

VIII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

IX. Sözleşmenin İmzalanması

X. Diğer Hususlar

 

I. Taraflar

İTKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ni,

YÜKLENİCİ; Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

II. İşin Konusu

İTKİB tarafından uygulaması yürütülen Tebliğlere ilişkin inceleme ve hesaplama süreçlerinin bir bilgi sistemi aracılığı ile yapılması ile çeşitli kontrollerin yapılmasında ve hesaplamalarda hata payının minimuma indirgenerek verimlilik sağlanması ve işlemlerin daha etkin ve hızlı yürütülebilmesini sağlamaktır.

Buna yönelik projenin, ekli şartnamede detaylı bir şekilde verilen kapsam çerçevesinde yerine getirilmesi talep edilmektedir.

 

III. Tekliflerin Veriliş Şekli

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler, İTKİB Satın Alma Portalı üzerinden iletilecektir.

 

IV. Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

Hazırlanan tekliflerin en geç 15.03.2017 Saat 17:00 'ye kadar İTKİB Satın Alma Portalı üzerinden verilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

V. Teklif Öncesi Bilgilenme

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

 

İdari konular için        : Reyhan Altıntaş       0212 4540260 reyhan.altintas@itkib.org.tr

Teknik konular için    : Fatih Zengin             0212 4540794  fatihz@itkib.org.tr

 

VI. Tekliflerin Hazırlarken  dikkate alınacak hususular

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

  1. Teklif fiyatı KDV dahil olacaktır.
  2. Sözleşmeden itibaren 5 gün içerisinde İTKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
  3. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
  4. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

 

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

VIII. Sözleşmenin İmzalanması

İTKİB  ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

 

IX. Diğer Hususlar

 

1.       Teklifler  İTKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İTKİB'e davet edilebilecektir.

2.       Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.

3.       İTKİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.

4.       Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İTKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.

5.       Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İlgili Dosyalar

Sartname.docx251,90 KB