HEDEF DERGİSİ BASIM, EDİTÖRLÜK VE YAYIN İHALESİ

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

HEDEF DERGİSİ BASIM, EDİTÖRLÜK VE YAYIN HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

 

KAPSAM

Bu doküman, İTKİB Genel Sekreterliği'nin yayın organı olarak aylık yayınlanmakta olan Hedef Dergisi'nin basım ve yayım süreçlerinin yürütülmesi için oluşturulacak teknik bilgilerin kapsamını belirlemektedir.

 

AMAÇ

İTKİB Genel Sekreterliği'nin yayın organı olarak aylık yayınlanmakta olan ve teknik özellikleri aşağıda tanımlanan “Hedef Dergisi” nin içerik olarak zengin, kaliteli ve uygun fiyatlarla basım, editörlük ve yayın hizmetlerini kapsamaktadır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Adet                           : 9.000 adet

Ebat                           : 29 cm X 22 cm

Sayfa Sayısı                : İç 96 sayfa + Kapak

Kağıt                          : İç 90 gr. Parlak Kuşe; Kapak 250 gr Mat Kuşe + Lokal Lak

Renk                           : 4+4

Mücellit                      : Amerikan Cilt

Laminasyon                : Dış yüz Mat selefon

Periyod                       : Aylık

Reklam Sayfası            : 15+3 (15 sayfa iç,1 sayfa ön kapak içi,2 sayfa arka kapak iç ve dış olmak üzere)

                                      olmak üzere fiyat çalışması yapılmalı.

 

Dergiler tek tek elde poşetlenecektir.

 

YAYINCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • İçeriğin oluşturulması aşamasında, Yayıncı, Yayın Kurulu tarafından yapılan periyodik toplantılara katılım sağlayacaktır. Yayıncı, yayın planı ve içerik oluşturma, editoryal hizmetler, içerik ve prodüksiyonu oluştururken biri deneyimli editör olmak üzere İTKİB Hedef dergisinin beklenilen şekilde hazırlanabilmesi için en az 3 muhabir, 1 grafiker ve birlik etkinliklerinde görev yapmak üzere fotoğrafçı istihdam edecektir.
 • Aynı gün ve saat içinde birkaç farklı noktada gerçekleşmesi muhtemel etkinliğin muhabir ve fotoğrafçı ile takip edilebilmesini sağlamak amacıyla Yayıncı gerekli hazırlığı yapmış olmalıdır. İstanbul içinde olmak kaydıyla etkinliklerin yeri ve zamanı ne olursa olsun İTKİB aynı gün içinde birden fazla etkinliğin takip edilmesi ile ilgili ayrıca bir ödeme yapmayacaktır.
 • Derginin hazırlanması aşamasında Yayın Kurulu toplantıları düzenlenebilecek bu toplantılara iştirak edilecektir.
 • Dergi içeriğinde kullanılacak tüm etkinlik ve stok fotoğraf için renk ayrımı çalışması yapılacaktır.
 • İçeriğin oluşturulmasına katkı sağlayacak görsel materyal uluslararası fotoğraf ajanslarından tedarik edilecek, haber takibi niteliği dışındaki tüm fotoğraf aynı içerik ve görüntü kalitesinde olacaktır. Her sayı için satın alınan ajans fotoğraflarının sayısı 20'den az olmayacak, alınan tüm fotoğrafların kullanım hakkı ajansla birlikte İTKİB'e de ait olacaktır.
 • Yayıncı elindeki tüm yazılı ve görsel içeriği İTKİB'in talep ettiği formatta ve zamanda ilgili kişiye teslim etmekle yükümlüdür.
 • İTKİB'e arşiv olarak teslim edilecek tüm fotoğrafların baskıya uygun olması, doğru isim ve tarihle kodlanması gereklidir.
 • Derginin basımı daha önceden İTKİB tarafından bilinecek, dergi yeterliliği ispatlanmış ulusal kalitede bir matbaada yapılacaktır.
 • Kapak ve iç kağıt gramaj, kalite ve markası Yayıncının sorumluluğu altındadır. Yıl boyunca yapılacak bütün dergiler aynı kalite, marka ve gramajda kağıda basılacaktır.
 • Satılan ilanların içerikleri ve yerleşimleri önceden İTKİB tarafından belirtilen yetkiliye basımdan en az 3 gün önce bildirilecek, İTKİB tarafından onaylanmayan herhangi bir ilan hiçbir gerekçe ile baskıya alınmayacaktır.
 • Derginin hazırlanmasıyla ilgili İTKİB tarafından yetkilendirilmiş kişilerin talepleri doğrultusunda bir işgünü önceden bildirilmiş tüm etkinlikler takip edilecek sosyal medya kullanımları sebebiyle etkinliğin gerçekleştiği gün içinde ilk birkaç kare fotoğraf teslim edilecektir.
 • İTKİB tarafından talep edilmesi halinde her iki yılda bir derginin sayfa ve kapak tasarımı için alternatif öneriler sunulacak yapılacak master sayfalar ve kapak tasarımları için İTKİB tarafından ayrıca bedel ödenmeyecektir.
 • İçeriğin belirlenmesi ve haber alışverişinin ardından, her ayın 20'sine kadar, Yayıncı tarafından, derginin tüm sayfalarının tasarımı ve en az 3 adet kapak alternatifi hazırlanmış olacaktır.
 • Dergi her ay 9.000 adet basılacak olmakla birlikte her sayı için İTKİB'in yetkilendirdiği kişi tarafından o ay derginin kaç adet basılacağı ayrıca bildirilecektir. Dergi basım adedi için bir üst sınır belirlenmemiştir. Yayıncı ihtiyaç duyulan adette derginin teslimi için gerekli hazırlığı yapmış olmalıdır. Derginin matbaada baskısı, kağıt, ciltleme, poşetleme ve etiketleme hizmetleri Yayıncı tarafından sağlanacaktır.
 • Yayıncı, derginin dağıtım tarihi olan her ayın birinci gününden en az 2 gün önce dergiyi İTKİB'in anlaştığı dağıtım şirketine teslim etmek zorundadır. Gecikme, açık bir şekilde İTKİB'in talimatıyla gerçekleşmemiş ise, Yayıncı gecikmeden doğan zararı maddi manevi tazmin etmekle yükümlüdür. İTKİB bu konudaki hakkını saklı tutar.
 • Derginin yayımlanmasını müteakip üç iş günü içinde Yayıncı derginin PDF'ini İTKİB'e teslim edecektir.
 • Derginin kadrosunda çalışan düzenli elemanların dışında ihtiyaç duyulması halinde dergiye katma değer sağlayacak nitelikte yazar ve gazetecilerden bilgi ve haber desteği de telif bedellerini karşılayarak sağlayacaktır. Bu kişilerin belirlenmesi aşamasında Yayın Kurulu her zaman önceden bilgilendirilecektir.
 • Gerek yurtdışı kaynaklı ve sektörü yakından ilgilendiren önemli metinlerin Türkçe'ye, gerekse derginin arkasında yer alan 4 sayfalık İngilizce bölümün Türkçe'den İngilizce'ye doğru ve akıcı bir biçimde çevirisinin yapılması Yayıncı tarafından sağlanacaktır.
 • Şehir içi haberlerin takibi, yayın kurulunun belirlediği, talep ettiği tüm etkinliklere gidilmesi ve takip edilmesinden doğan harcamalar Yayıncı tarafından karşılanacaktır.
 • Şehir dışı haberlerin takibi, yayın kurulunun belirlediği, talep ettiği tüm etkinliklere gidilmesi ve takip edilmesinden doğan harcamalar İTKİB tarafından karşılanacaktır.

 

TESLİMAT

İTKİB Yayın Kurulu tarafından belirlenen konuların editoryal çalışması, 15 günlük bir süre içinde yapılacaktır. Editoryal çalışmanın bitmesi ve İTKİB Yayın Kurulunca onaylanmasından 15 gün sonra (her ayın 15. günü) Yayıncı tarafından derginin dağıtımının yapıldığını belgeleyen evrakları İTKİB'e teslim edecektir.

Yayıncı, prodüksiyonun tamamlanması ve derginin basılmasından sonra, 150 adet dergiyi İTKİB Genel Sekreterlik merkez adresine; geri kalan dergiyi ise poşetlenmiş olarak İTKİB tarafından belirlenen dağıtım şirketine ulaştıracaktır.

 

DERGİNİN İÇERİĞİ ÜZERİNDE HAK SAHİPLİĞİ

Derginin ismi, markası ile dergide yayınlanacak olan her türlü yazı ile fotoğraflar, grafik düzenlemeleri üzerinde, genel anlamda derginin tamamı üzerinde İTKİB tek başına hak sahibidir.  Yayıncı' da oluşacak her sayıya ait negatifler ve tüm bilgiler ile CD'ler İTKİB arşivine teslim edilecektir.

GENEL ŞARTLAR

Teslim tarihi ve saati: 15 Ocak 2020 Çarşamba Saat: 17:30'a kadar aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Gönderilecek olan tekliflerin; kapalı zarf içinde ve zarfın ağzı yapıştırılarak firma kaşesi ile kaşelenmiş şekilde, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat Satın Alma Şubesine tutanak karşılığı elden teslim edilmesi veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Başka yollarla yapılacak gönderimler değerlendirilmeyecektir.

Teklif içerisindeki bedel rakamla ve yazıyla bildirilecektir.

Yapılacak olan teklifler aylık, KDV hariç olarak sunulacak ayrıca teklif içerisinde KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.

Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İTKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6.  Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İTKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İTKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

1.  İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen ““İTKİB Hedef Dergisi Basım&Editörlük ve Yayım Hizmet Alım Şartnamesi”  hizmet için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç 15 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B Blok, Kat:3 Satın Alma Şubesine elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK sorumluluk kabul etmez.

Teklif İçeriği:

 • Fiyat Teklifi.
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi.
 • Yapılacak İşin Süresi ve Proje Planı.

Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres:

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Kat:3 Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesi Yenibosna /  Bahçelievler 34197 İSTANBUL / TURKEY

Ayrıntılı bilgi için:

Anıl BIYIK – 0212 454 09 55  – anil.biyik@itkib.org.tr

2. Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

3.  Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4.  İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İTKİB'i bilgilendirecektir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.