İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GÖNDERİ DAĞITIM HİZMETİNE İLİŞKİN ALIM ŞARTNAMESİ

 

1.GENEL

 

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından çıkartılan Fashion System Dergisi ve Hedef Dergisi ile İTKİB'in bünyesinde bulunan birlikler tarafından düzenlenen ödül töreni, yarışma ve diğer etkinlik ve organizasyonlar kapsamında dağıtılan gönderilere ilişkin hizmet alımıyla ilgili verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

 

İDARE : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kısaca İTKİB olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

 

2.İŞİN KAPSAMI

 

İTKİB bünyesinde bulunan İHKİB tarafından yılda 4 kez çıkarılması planlanan  5000 adet dağıtılması planlanan  Fashion System dergisinin ve 12 ay (1 yıl) boyunca her ay 10.000 adet dağıtılması planlanan İTKİB Hedef dergisinin dağıtımı ile  İTKİB'in bünyesinde bulunan dört adet birliğin (İHKİB, İTHİB, İDMİB ve İHİB)  düzenlemiş olduğu ödül törenlerinde, genel kurullarda ve diğer organizasyonlar için dağıtılan materyallerin (davetiye dağıtımları, üyelere gönderilen bronz ve başarı ödülleri, afiş gönderimleri vb. ) dağıtımına ilişkin hizmet alımı işbu şartnamenin konusunu oluşturur.

 

3.SÖZLEŞME MAKAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ:

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. Türkiye'de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İTKİB bunlardan birisi olup bünyesinde dört Birlik bulunmaktadır. Bunlar,

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği(İHKİB),

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği(İTHİB),

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği(İDMİB),

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği(İHİB)'dir.

 

 

4.TEKLİF İÇERİĞİ:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Fiyat tablosu, iş kalemleri ve iş aşamaları bazında mümkün olan en detay kırılımda verilecektir.

Teklifi veren şirketin aşağıda yer alan içeriğe uygun powerpoint formatında Proje Teklifi sunması gerekmektedir:

 • Teklif fiyatı
 • Benzer iş referansları

 

5.GÖNDERİLER HAKKINDA

 

 

İTKİB Hedef Dergisi ve Fashion System Dergisi

 

 • İTKİB Dergisi'nin ağırlığı, 400gr (+-100gr) olarak tahmin edilmektedir.
 • İTKİB Hedef Dergisi'nin aylık dağıtımı, İstanbul İçi yaklaşık 8.000, İstanbul dışı 1.000 olmak üzere toplamda 9.000 (+-300) olarak tahmin edilmektedir.
 • İTKİB Hedef Dergisi' nin 3 ile 10 adet yurtdışı abonesi bulunmakta olup, her ay 3 ile 10 adet dergi yurtdışından bulunan adreslere teslim edilmelidir.
 • Fashion System Dergisi'nin ağırlığı, 500 gr  (+-100gr) olarak tahmin edilmektedir.
 • Fashion System Dergisi yılda 4 defa basılması planlanıp dağıtımın ise İstanbul içi yaklaşık 4.500, İstanbul dışı 500 olmak üzere toplamda 5.000 adet (+-300) olarak tahmin edilmektedir.
 • Dağıtım süresi, normal dağıtım olup 7 iş günü içinde dağıtımı tamamlanmalıdır.
 • Basımı yapılan her iki dergi de, her ay İstanbul lokasyonunda bulunan basım yerinden poşetlenmiş olarak teslim alınacaktır.
 • Teslim alınan dergiler, İTKİB Genel Sekreterliği tarafından her ay güncellenen adres data bilgisi dağıtıcı firmaya gönderilecek, dağıtıcı firma adres datalarını dergi üzerine  etiketledikten sonra dağıtımını gerçekleştirecektir.
 • Adres data bilgileri 3. Şahıs ve firmalarla paylaşılmamalıdır.
 • Verilen adreslere dergilerin teslimatı, her ayın 15. gününü geçmeyecektir.
 • Dergileri teslim alan kişinin isim,ve  soyisim bilgileri raporlarda yer alacaktır.
 • Dağıtım şekli,  imzalı ve raporlu olacaktır.
 • Dağıtım sonrası raporlama süresi 5 gün olup, dağıtılan dergilerin raporu İTKİB Genel Sekreterliğine gönderilecektir.
 • Faturalama her gönderi için ayrı ayrı ve aylık olarak gerçekleşecek olup, dağıtımı biten dergilerin ödemeleri de aylık olarak yapılacaktır. Ödemeler, fatura elimize ulaştıktan sonra en geç 15 iş günü içinde yapılacaktır.
 • Dergi iadeleri ve fazla gönderiler, Yenibosna-Bahçelievler / İSTANBUL lokasyonunda bulunan İTKİB Genel Sekreterliğine teslim edilecek olup, bu hizmet için ekstra bir ücret talep edilmeyecektir.
 • Kurumumuza özel sabit bir müşteri temsilcisi dağıtıcı firma tarafından sağlanacaktır.
 • İTKİB Genel Sekreterliği, dağıtım bilgilerini, dağıtıcı firma tarafından sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile online bağlantılı olarak takip edebilmelidir. 
 • Dağıtıcı firmalar, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından verilen Posta Hizmetleri Yetki Belgesi sahibi olup, bu belgeyi yapacak olacakları tekliflerde İTKİB Genel Sekreterliğine sunmalıdırlar.

 

Ödül Töreni, Yarışmalar ve Diğer Etkinlik ve Organizasyon Gönderileri

İTKİB bünyesinde bulunan 4 birliğin her yıl yılda bir kez düzenli olarak düzenlediği ödül töreni, yarışmalar için dağıtılan davetiye,sertifika, afiş gibi gönderiler ve diğer etkinlik ve organizasyon bazında dağıtılan gönderiler için;

 • 0-500 gr.        : ……
 • 500-1000 gr.  : ……
 • 1000-2000 gr.: ……
 • 2.000 gr üzeri beher 1000 gr için : …….

fiyatlandırmanın teklifte mutlaka iletilmesi gerekmektedir.

 

Tarafların Yükümlülükleri:

 

 • İSTEKLİ, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda İTKİB ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi taahhüt eder.
 • İTKİB ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda İSTEKLİ ile her alanda işbirliği yapmayı, özellikle dağıtımların doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi hususunda İSTEKLİ'yi tek sorumlu olarak görmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • İSTEKLİ, yazılı onay olmaksızın İTKİB adına herhangi bir harcama yapmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. İHKİB tarafından yazılı olarak onaylanmayan işlerin sorumluluğu İSTEKLİ'ye ait olacaktır. 
 • İSTEKLİ, İTKİB'in iş bu şartnamede belirtilen konu ve kapsam dışında herhangi bir şekilde temsil edemez ve İHKİB adına ve/veya hesabına sözleşme akdedilmesi de dâhil herhangi bir hukuki işlem yerine getirmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İTKİB, ürün veya hizmeti hakkında İSTEKLİ'ye her türlü bilgi ve veriyi sağlar. İSTEKLİ bu verilere dayalı doğru işlem yapar.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, İTKİB'den aldığı ve/veya İTKİB adına yürütülen ve karşılığı İTKİB tarafından ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, İTKİB izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. İTKİB isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü İSTEKLİ aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İTKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER

 

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6.  Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İTKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İTKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

 

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

 

 1. İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen “İTKİB Genel Sekreterliği Gönderi Dağıtım Hizmeti Teknik Şartnamesi”  hizmet için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu EK1 formatında, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi kaşeli imzalı şartname ile birlikte Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç 23.08.2021 tarihi saat 17:00'a kadar, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B Blok, Kat:3 Satın Alma Şubesine  Ozan ÇETİNBAŞ adına elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 1. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.
 2. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK sorumluluk kabul etmez.

 

Sorularınız için: Ozan ÇETİNBAŞ / 0 212 454 02 15 / ozan.cetinbas@itkib.org.tr

 

 

Teklif İçeriği:

 • Fiyat Teklifi.
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi.

 

 

Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres:

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Kat:3 Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesi Yenibosna / Bahçelievler 34197 İSTANBUL / TURKEY

2. Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

3.  Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4.  İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

 

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

 

1.Teklifler, İTKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

 

1. İTKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİ'ler, İTKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İTKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktı.

 

 

 

             2021 GENEL DAĞITIM  TEKLİFLERİ EK 1

FİRMA ADI

TEKLİF

DETAYLAR

 

İSTANBUL İÇİ

 İSTANBUL DIŞI

DAĞITIM SÜRESİ

 

0-1000 GR

 

 

 

 

1000-2000 GR

 

 

 

2000-3000 GR

 

 

 

3000-4000 GR

 

 

 

4000-5000 GR

 

 

 

5000-6000 GR

 

 

 

6000-7000 GR

 

 

 

7000-8000 GR

 

 

 

8000-9000 GR

 

 

 

9000-10000 GR