Hazır Giyimde Sürdürülebilirlik Dijital Kılavuzları Hizmet Alım İhalesi Şartnamesi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na (AYM) Uyum Stratejileri doğrultusunda “Hazır Giyimde Sürdürülebilirlik Dijital Kılavuzları” için teklifler alınacaktır.

 

Söz konusu çalışma için son teklif verme süresi olan 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 16:30'a kadar, aşağıdaki belgelerin İTKİB Evrak Kayıt Birimine “İHKİB ARGE Şubesine iletilmek üzere” yazacak şekilde evrak@itkib.org.tr adresine e-posta ile iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

 

1.Teklif mektubu:

Teklif mektubunun ön sayfası ve birden fazla sayfayı içeriyorsa ön sayfayla birlikte her sayfası, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

Teklif mektubunda, mali teklif değeri ile birlikte kılavuzlar hazırlanırken benimsenecek metodoloji (dijital tasarım yaklaşımı ile birlikte) sunulmalıdır.

 

2.Şartname:

Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması ve sonda yer alan mali teklif tablosunun doldurulması zorunludur.

 

3.Güncel imza sirküleri.

 

4.Ekipte yer alması teklif edilen kişilerin özgeçmişleri.

 

5.Konuya ilişkin daha önce yapılan ve referans olarak kabul edilebilecek iş ve çalışmalar hakkında bilgi.

 

Sorularınız için aşağıda yer alan ilgili kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

Hülya GÜNER – hulyag@itkib.org.tr (Tel: 0212 454 03 11)

Cemre UZUN – cemre.uzun@itkib.org.tr (Tel: 0212 454 07 96)