İstanbul Deri Ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Proje Kapsamında Bilgisayarlı Istampa Eğitimi Programı (Shoemaster) Alımı İhale Duyurusu

I.  Taraflar

 

II.  İşin Konusu

 

III. Tekliflerin Veriliş Şekli

 

IV. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

 

V. Sözleşmenin İmzalanması

 

VI.  Diğer Hususlar

 

I.Taraflar

 

İDMİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni,

YÜKLENİCİ; Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

II.İşin Konusu

 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)'nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilen Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Ürünleri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi (DEZDEM) adlı ve TRH4.I.ISEDP/P-03/0559 numaralı projemizin uygulanması çerçevesinde, Shoemaster Programı alınacaktır.

 

Gerekli hususlar ekteki şartnamede belirtilmiştir.

 

III.Tekliflerin Veriliş Şekli

 

Teklifinizi 27.03.2017 günü saat 16.00'a kadar iletmeniz gerekmektedir. Gerekli belgelerden oluşan iki nüsha olarak hazırladığınız tekliflerinizi elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile iletilecektir.

 

IV.Teklifler Hazırlanırken Dikkate Alınacak Hususlar

 

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmalıdır.

 

1)Fiyat: Mali tekliflerin Avro cinsinden KDV'siz fiyatlarla verilmesi gerekmektedir.

2)Ödemeler: Hizmetlerinin tamamlanmasını takiben fatura karşılığında, fatura bedelinin tamamı Avro cinsinden tedarikçinin sözleşmede belirtilen banka hesabına yapılacaktır.

3)Geçerlilik Süresi: Teklifinizi 27 Nisan 2017 saat 16.00'a tarihine kadar geçerli olacak şeklide vermeniz gerekir.

4)Sözleşme: Daha özel hususlar için kazanan istekliyle örneği ekte yer alan bir 'Tedarik Sözleşmesi' imzalanacaktır.

5)Temin edilen tüm malların menşei Avrupa Birliği üye devletleri veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programının kapsadığı ülkeler olmalıdır.

5)Görünürlük: Tedarikçi Avrupa Birliği mali desteğinin görünürlüğünü sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdır.

6)Değerlendirme: Teklifler bir değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmenin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağı hakkında fikir edinebilmeniz için komite tarafından kullanılacak 'Değerlendirme Raporu' ektedir. Sözleşme, idari açıdan uygun ve teknik açıdan yeterli bulunan tekliflerden en düşük fiyatı sunan teklif sahibi ile yapılacaktır.

 

V.Sözleşmenin İmzalanması

 

İDMİB  ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

 

VI.Diğer Hususlar

 

1)Ödeme, fesih vs. hükümler sözleşmede belirtilecektir.

 

2)İşi yüklenen firma şart ve usulleri kabul etmiş sayılır.

 

3)Bu teklif şartnamesindeki şart ve hususlar firmalar tarafından, ayrıca gönderilen teknik şartnamedeki şart ve hususlar ile birlikte ve bütün olarak değerlendirilecektir.

 

4)İşin her safhasında vuku bulacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk Hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.