İTKİB Genel Sekreterliği Kurumsal Yapılandırma Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır.Son Başvuru: 31.08.2018 Saat 17:00' ye kadar

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

KURUMSAL YAPILANDIRMA DANIŞMANLIK HİZMETİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

İçindekiler

I. Taraflar....................................................................................................................... 2

II. İşin Konusu............................................................................................................... 2

III. Tekliflerin Veriliş Şekli........................................................................................... 2

IV.  Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri......................................................................... 2

V. Teklif Öncesi Bilgilenme.......................................................................................... 2

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar................................................... 3

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi................................................................................... 3

VIII. Sözleşmenin İmzalanması..................................................................................... 3

IX. Diğer Hususlar......................................................................................................... 3

 

 

 

 

 

İTKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ni,

YÜKLENİCİ;    Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

 

İşin konusu, İTKİB Genel Sekreterliği'ne verilecek olan ve konu başlıkları aşağıda belirtilen Kurumsal Yapılandırma Danışmanlık Hizmetini kapsamaktadır.

 

Talep edilen hizmetin konu başlıkları şunlardır:

 

 • Kurumsal Strateji Belirleme
 • Mevcut Sürçelerin ve Organizasyonel Yapının Analizi
  • Kurumun organizasyon yapısının incelenmesi ve optimizasyonu
  • Süreç analizinin yapılması
  • Birimlerin Norm kadrolarının belirlenmesi
  • İş ve görev tanımlarının belirlenmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçleri, Performans Yönetimi ve Çalışan Memnuniyeti Geliştirme
  • İnsan kaynakları süreçlerinin optimizasyonu
  • Fonksiyon ve pozisyon bazlı performans kriterlerinin belirlenmesi ve performans sisteminin oluşturulması
  • Tercih edilen işveren konumunun yaratılması ve korunması
  • Kurum kültür, motivasyon ve çalışan memnuniyetinin geliştirilmesi
 • Raporlama Sistemi ve Gözden Geçirme Ortamları Oluşturma
 • Gelecek Durum Tasarım Faaliyetlerini Belirleme
  • Yetkinlik modelinin (gelecek dönem işe alımlarda kullanılmak üzere) belirlenmesi
  • Eğitim ve gelişim modelinin tasarlanması
  • Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin gelişiminin takip edilmesi ve yönlendirilmesi

 

 

 

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler, elden, e-posta veya posta yoluyla İTKİB'e iletilecektir.

 

 

Hazırlanan teklifler en geç 31/08/2018 saat 17:00'a kadar İTKİB'e (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat P.K.34196 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL) İnsan Kaynakları Şube Müdürü Sn. Sergen DURSUN'a elden, posta yoluyla veya e-posta ile kapalı zarf içerisinde ulaştırılacaktır. Bu tarihe kadar teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

 

İdari konular için        : Mustafa Seçilmiş      0212 4540267             mustafas@itkib.org.tr

Teknik konular için    : Sergen Dursun         0212 4540270             sergen.dursun@itkib.org.tr

 

 

 

YÜKLENİCİ'ler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

 1. Fiyat KDV hariç olarak verilecektir.
 2. Sözleşmeden itibaren 15 gün içerisinde İTKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
 3. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
 4. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

 

 

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

 

İTKİB ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

 

 

 1. Teklifler İTKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İTKİB'e davet edilebilecektir.
 2. Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.
 3. İTKİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.
 4. Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İTKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.
 5. Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.