İHKİB - MAGIC LV 13-16 ŞUBAT ve 7-10 AĞUSTOS 2022 FUARLARININ STANT İNŞAAT TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAGIC LV 13-16 ŞUBAT ve 7-10 AĞUSTOS 2022 FUARLARININ STANT İNŞAAT TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 1. GENEL:

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Magic LV 2022 fuarlarının 13-16 Şubat ve 7-10 Ağustos dönemlerini kapsayacak şekilde 2 dönemlik stant inşaat hizmetini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.               

İDARE    : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

 1. İŞİN KAPSAMI:

İHKİB organizatörlüğünde gerçekleşecek olan MAGIC LV SHOW 2022 fuarlarının Türkiye ulusal katılımı Birliğimizce gerçekleştirilecektir. MAGIC LV SHOW 13-16 Şubat 2022 ve 7-10 Ağustos 2022 fuarları için toplamda 2 dönem fuar için stant inşaat hizmeti satın alınacaktır. Hem İnfo stant hem de katılımcı firma stantları için en az iki farklı malzemeden 3 boyutlu teklif hazırlanacaktır.

 

Son 3 dönem yaptırdığımız tasarım stant ortalama 2233 sq ft'tir.

DÖNEM

M2

SQ FT

MAGIC 2019-1

207

2300

MAGIC 2019-2

126

1400

MAGIC 2020-1

270

3000

Ortalama

201

2233,33

 

 

 1. KATILIMCI FİRMALAR İÇİN STANTLAR :

 

Tasarım stantta her 100 sq ft için

a) Stant duvarları mdflam/Suntalam/oktonorm/Kumaş ve alüminyum iskelet olabilir.

b) Stant duvar yükseklikleri 8 feet olacaktır.

c) Her stantta 100x100 veya 100x200 cm ebatlarında kabin,

 • 1 masa, 3 sandalye ve 1 info desk
 • 4 adet raf sistemleri hazırlanacak (raf ölçülerini firmalar bildirecek) + 4 adet raf altı askılık veya tekerlekli askılık veya ızgara askılık
 • 1 track of lights
 • 2'li 1 adet elektrik prizi
 • 1 çöp kutusu
 • Stant içerisini kaplayan halı (renk değişkenlik gösterebilir)
 • 1 özel tasarım alınlık yazısı
 • 2 adet poster (ortalama 2 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde stant duvarına yapıştırılacak)
 • TTG'nin istediği Türkiye ve Sektör Logolarının kullanımı (bknz: Örnek Görsel)
 • 1 Adet Cansız Manken (Firma talebine göre Erkek, Kadın, Çocuk veya Çorapçı firmlar için 8 ayak mankeni)

 

 1. İNFO STANT İÇİN :

 

a) Stant duvarları mdflam/Suntalam/oktonorm/Kumaş ve alüminyum iskelet olabilir.

b) Stant duvar yükseklikleri 8 feet olacaktır.

 

 • 200 SQ FT olacaktır.
 • 1 masa, 4 sandalye
 • 1 info desk TTG çalışması uygulanacaktır. (bknz: Örnek Görsel)
 • Su sebili ve 5 tane 5 galonluk su
 • 2 adet koltuk (4 kişilik) önünde kahve masası
 • Kettle
 • 1 track of lights
 • 1 çöp kutusu
 • Stant içerisini kaplayan halı (renk değişkenlik gösterebilir)
 • 1 özel tasarım alınlık yazısı
 • Tüm stant duvarlarını kaplayacak poster/Banner
 • 50 sq ft büyüklüğünde depo alanı.
 • Depo alanı içerisinde büyük çöp kovası
 • Depo alanı içerisinde raf ünitesi
 • Stant içerisinde yeterli miktarda elektrik prizi
 • Dekoratif Çiçekler
  1. Ürün askılıkları paslanmaz askılık sistemi, raf ölçüleri firmalardan onay alınacaktır
  2. Depo içerisinde askılık + çöp kovası +raf
  3. Firmaların stant alanı büyüdükçe aldıkları mobilyalarda aynı oranda artacaktır. Yukarıda bahsi geçen malzemeleri başka malzemeler ile değiştirmek isteyen firmalar adına İHKİB öncelikle yüklenici firma ile fikir alışverişinde bulunur, İHKİB'in onayına müteakip firmaların Ekstra talep maliyetleri firmalar adına İHKİB öder.

 

Teklif, aşağıda belirtilen özel stantlarla ilgili tüm masrafları karşılamalıdır.

 1. Standın kurulması ve sökülmesi
 2. Stant inşaat malzemelerinin Depodan Las Vegas Convention Center'a (LVCC) ve LVCC'den stantlara nakliye ve taşıma bedeli (Drayage bedeli). Gidiş-Dönüş
 3. Malzemelerin uygun şekilde depolanması
 4. İşçilik maliyeti ve ABD hükümetinin talep edebileceği sigortaları bedelleri maliyeti

 

Fiyat teklifi kademeli olarak ve stantların büyüklüğüne bakılmaksızın verilebilir.

Kademeli teklif, 20 stant inşasının metrekare / fit kare maliyeti ile 2 stant inşasının metrekare / fit kare maliyet teklifinin aynı olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle 20 stant yapımı için daha iyi bir fiyat teklif edilmelidir.

 1. LOGOLAR ve GÖRSELLER :
  1. Firma logo ve görsellerinin baskı ve uygulaması yapılacak

 

 1. AYDINLATMA ve İLETİŞİM :
  1. Elektrik yüklenici tarafından yapılacaktır.
  2. Stant genel aydınlatmaları her 3/4 m² ye 1 adet projektör ile,
  3. Raf aydınlatmaları için gizli aydınlatma her raf için uygulanacaktır.
  4. Her 10x10=100 sq ft stantta 1 adet(2'li) elektrik prizi bulunacaktır.

 

 

 1. TEMİZLİK ve SERVİS HİZMETLERİ :

 

 1. Fuar süresince stantların günlük temizlikleri düzenli olarak yapılacak ve teknik hizmetler için görevli bulunacaktır.

 

Yukarda belirtilen hususların dışında yapılacak olan her türlü değişiklik karşılıklı olarak görüşülerek kararlaştırılacak ve en geç fuar tarihinden 30 gün önce bildirilecektir.

 1. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 

Hizmetin Sağlanacağı Yer: Las Vegas, NV, ABD

Las Vegas Convention Center

Uygulama Tarihi: 13-16 Şubat 2022 ve 7-10 Ağustos 2022

 

Genel Şartlar

 

Tekliflerin Ek1 formatında en geç 03.12.2021 tarihi saat 15.00'e kadar muge.kunt@itkib.org.tr ve idari@itkib.org.tr adreslerine iletmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

 

 • İSTEKLİ işi bir başkasına devredemeyecektir.
 • Sunulacak tekliflerin içeriğinde aşağıdaki bilgi/belgelerin yer alması gerekmektedir;
 • Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 • Teklif Formu (bkz. Ek-1 )
 • Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
 • Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname ve ekleri,
 • İş Örnekleri, CV'ler ve Referans Listesi
 • Yapılacak İşin Süresi ve Proje Planı
 • En az iki farklı malzemeden 3 boyutlu proje çizimi (zorunlu belgedir)
 • Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 • İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.

 

Sorularınız için aşağıda yer alan kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

 

 • Teknik konular  için: Kayhan AKTÜRK – kayhan.akturk@itkib.org.tr – 0212 454 03 39
 • İdari konular için: Müge KUNT AKANER- muge.kunt@itkib.org.tr - +90 212 454 07 92

 

 1. ÖDEME ŞARTLARI

 

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

 

 1. GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İHKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır. İşbu şartnamenin konusu fuarın Covid-19 sebebiyle sınırların kapatılması, karantina uygulamalarının başlatılması, uçuşların iptal edilmesi gibi herhangi bir mücbir sebep dolayısıyla iptal olması ya da katılımdan vazgeçilmesi halinde İDARE, hizmet alımından vazgeçebilir. Böyle bir durumda İSTEKLİ, İDARE'den herhangi bir ad altında tazminat talep edemez. Varsa yapılmış olan ödemeleri de İDARE'ye iade eder. Fuarın ertelenmesi halinde ise İSTEKLİ, erteleme tarihine uygun olacak şekilde şartnameye konu hizmetleri aynı bedel üzerinden yerine getirmekle yükümlüdür

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

 İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

 

Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 1. MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 1. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 1. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,
 2. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,
 3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,
 4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,
 5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,
 6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.
 1. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
 2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
 3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
 1. DEVİR VE TEMLİK

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 1. TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir. İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 1. İHALEDEN VAZGEÇME

BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

EK1 MALİ TEKLİF FORMU

 

Hizmet Alımı Konusu   : Magic LV 13-16 Şubat 2022 ve 7-10 Ağustos 2022 dönemlerini kapsayacak şekilde 2 dönemlik stant inşaat hizmeti

 

İsteklinin adı                     :

 

ALTERNATİF 1 :  1 Dönemlik BAREMLİ TEKLİF TABLOSU

 

 

Teklif Verilen Fuarın Adı

Min. Stant Katılımı Taahhüdü

Sq ft Başına Maliyet

1

Magic LV 13-16 Şubat 2022 Fuarı

100 sq ft -1.000 sq ft

1001 sq ft- 2000 sq ft

2001 sq ft- 4000 sq ft

 

 

 

 

 

 

ALTERNATİF 2: 1 Dönemlik BAREMSİZ TEKLİF TABLOSU

 

 

Teklif Verilen Fuarın Adı

Sq ft Başına Maliyet

1

 Magic LV 13-16 Şubat 2022 Fuarı

 

 

ALTERNATİF 1 : 2 Dönemlik BAREMLİ TEKLİF TABLOSU

 

 

Teklif Verilen Fuarın Adı

Min. Stant Katılımı Taahhüdü

Sq ft Başına Maliyet

1

Magic LV 13-16 Şubat 2022 ve 7-10 Ağustos 2022

100 sq ft -1.000 sq ft

1001 sq ft- 2000 sq ft

2001 sq ft- 4000 sq ft

 

 

 

 

 

 

ALTERNATİF 2: 2 Dönemlik BAREMSİZ TEKLİF TABLOSU

 

 

Teklif Verilen Fuarın Adı

Sq ft Başına Maliyet

1

 Magic LV 13-16 Şubat 2022 ve 7-10 Ağustos 2022 Fuarları

 

 

Verilecek olan teklifler;

 • 2022 yılı Aralık ayına kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır. Teklifler tüm masraflar dahil sunulmalıdır.

 

 

Tarih
İsteklinin Adı Soyadı

İsteklinin Kaşesi