Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması 2022 Sosyal Medya Teklif Alma Şartnamesi

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması 2022

Sosyal Medya Teklif Alma Şartnamesi

 

Moda endüstrisine girmek ve moda tasarımı alanında kariyer yapmak isteyen genç yeteneklerin keşfedilmesini sağlayan; genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratan Koza düzenlendiği 29 yıl süresince Türkiye'nin en etkileyici moda arşivini yaratmıştır. Bu yönüyle Türkiye'deki moda endüstrisinin gelişimini ve tarihini de temsil eden KOZA'da seçilen tüm finalistler bugün ya Türkiye'nin en tanınmış moda tasarımcıları olarak kendi markalarını kurmuş ya da birçoğu önde gelen moda markalarının tasarım departmanlarının başında.

Bu kapsamda yarışmanın kurumsal yüzünü doğru yansıtan, genç hedef kitlesine ve trendlere uygun, interaktif sosyal medya partneri ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

2022 yılı 30.cu Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Sosyal Medya Hizmeti 3 aşamadan oluşmaktadır. Sosyal Medya Hesap Yönetimi, Sosyal Medya Reklam Yönetimi ve Sosyal Medya Prodüksiyonlu İçerik Yönetimi.

 

KOZA 2022 Sosyal Medya Hesap Yönetim çalışmaları 01 Ocak 2022 –  01 Ocak 2023 tarihleri arasında 1 yıl süreyle gerçekleştirilecektir.

1) Sosyal Medya Hesap Yönetimi

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın resmi sosyal medya hesaplarının yönetimi için beklenen hizmet kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • Doğru hedef kitle belirleme
 • Strateji belirleme
 • Hedef kitleye uygun sosyal medya mecralarının belirlenmesi
 • Her sosyal medya mecrası için en ideal ve en yüksek geri dönüşüm sağlayan stratejinin belirlenmesi
 • Marka imajının yönetimi
 • İçerik paylaşımı
 • Video post/Gif paylaşımı
 • Etki alanı ve marka bilinirliğinin arttırılması
 • Hedef kitlenin sosyal medya üzerinden izlenmesi
 • Hedef kitle ile etkileşimin arttırılması
 • İçerik pazarlama stratejisi ile paralel sosyal medya aksiyonları
 • Haftalık/Aylık paylaşım planının karşılıklı belirlenen günlerde işverene iletilmesi
 • Aylık sosyal medya raporunun paylaşılması
 • Önceden planlanmayan ve acil gelişen durumlarda hızlı aksiyon alınarak, maksimum 20 dk. içerisinde işverene dönülmesi
 • Kriz durumunda önceden bilgilendirilme ve kriz yönetimi
 • 2 aylık deneme süresi, deneme süresi sonunda iki taraflı değerlendirme yapılarak memnun kalınmadığı durumunda sözleşmesinin şartsız sonlandırılması
 • Raporlama ve analitikler
 • İçerik geliştirme için Tüm koza finalistleri ile iletişimde olması
 • Finalist buluşmalarında ve Atölye sürecinde en az bir yetkili katılımı.
 • Tüm Fotoğrafları JPG formatında istenildiğinde ve aylık raporlar ile teslim etmesi
 • Gala Gecesi davetliler ile röportaj organize etmesi
 • Jüri ve Gala günlerinde tüm alanlara hakim olarak Kulis, Backstage, Jüri ve fuaye alanlarında yeterli personel ile çekim kesintisiz çekim yapması.
 • İçerik oluşturarak Mentörlar finalistler ve içerikte yer alacak kişiler ile iletişime geçmesi
 • PR, Kreatif ajans ve diğer 3. Partiler ile akredite olarak çalışması

 

KOZA SOSYAL MEDYA RESMİ HESAPLARI

*     Facebook: Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

*     Instagram: @kozayarismasi

*     Twitter: @kozayarismasi

*     Youtube: @kozayarismasi

2) Sosyal Medya Sponsorlu Reklam Yönetimi

Reklam planı çerçevesinde sosyal medya reklam yönetim bütçesi ve ajans komisyonu detaylı olarak teklifte belirtilmelidir.

3) Sosyal Medya Prodüksiyon İçeriği Üretimi

Koza sosyal medya hesaplarında yayınlanmak üzere prodüksiyonlu içerik üretimi.

Üretilecek prodüksiyon içerikleri ve bütçeleri teklifte belirtilmelidir.

GENEL ŞARTLAR:

 1. Teslim tarihi ve saati: 14/12/2021 saat  16:00'ya kadar teklifler iletilmelidir.
 2. Teklifler 14/12/2021 tarihi en geç saat 16:00'ya kadar İTKİB Genel Sekreterliği, Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi No: 3 Dış Ticaret Kompleksi Bahçelievler/ İSTANBUL 34197 adresine kapalı zarf yolu ile iletilip evrak kayıt birimimizce kayıt altına alınmalıdır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma ismi, teklif verdiği konu (ihale konusu) açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmına da teklif veren tarafından kaşe ve imza yapılmalıdır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacaktır.

 

 1. Teklif içerisindeki bedel rakamla ve yazıyla bildirilecektir.
 2. Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 4. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.
 5. Aşağıda yer alan Ek 1 teklif formunun doldurulup, şartnamenin her sayfasının kaşelenip & imzalanması gerekmektedir.
 6. Ayrıca bir teklif mektubu hazırlanacaksa ve teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
 7. Güncel imza sirküleri iletilmelidir.
 8. Proje sunumu

 

      Sorularınız için aşağıda yer alan kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

 

İlgili Kişiler :

 

Tuğçe YILDIZ OK-tugce.yildiz@itkib.org.tr -  0212 454 03 52 

      Ünal TÜRLÜDÜR- unal.turludur @itkib.org.tr -  0212 454 04 31

 

İdari Konular:

Fatma Gülcan GÜLSEVEN- gulca.gulseven@itkib.org.tr – 0212 454 02 48

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkânı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4. Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda istenen avans tutarında teminat çekini veya teminat mektubunu İHKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İHKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

6. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

7. İHKİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İHKİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Hizmet Veren, İHKİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini İHKİB'e ödemekle yükümlüdür.

8. Hizmetin istekli tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İstekli, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİ'in, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

 DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

      a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

         1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

  2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

         3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

4. İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır

 

EK 1 TEKLİF FORMU

 

 

 

2022 KOZA Yarışması TEKLİF + KDV

Sosyal Medya Hesap Yönetimi Toplam Bütçesi

 

 

 

 2022 KOZA Yarışması TEKLİF + KDV

Sosyal Medya Sponsorlu Reklam Toplam Bütçesi

 

Sosyal Medya Prodüksiyonlu İçerik Üretimi Toplam Bütçesi

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    Firma kaşe & imza