İHKİB UR-GE Projeleri Nöro Satış, Liderlik ve İş Koçluğu Programı Hizmet Alımı

TANIMLAR

 

İstekli                                                  : Teklifi veren firma

Yüklenici                                            : İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                                : İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz

                                                              bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.

İTKİB                                                   : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği

İHKİB                                                  : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

 

 

UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

 

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında hazırgiyim sektörü için 60 milyar dolar ve toplamda 500 milyar dolar ihracat hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen strateji ise kümelenme yaklaşımı ile firmaların üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerini sağlamaktır. Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinde teknik bilgi paylaşımını destekleyerek inovatif çalışmaların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kümelenme yaklaşımı uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Bu yaklaşım ile aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir küme oluşturarak ortak hedeflere yönelik bir sinerji yakalamaları ve bu sinerjiden faydalanarak hedef pazarda daha güçlü bir algı yaratmaları hedeflenmektedir. Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşma sürecinde benimsediği kümelenme yaklaşımı 2010/8 Sayılı Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Tebliği'nin 2010 yılında yürürlüğe girmesiyle uygulamaya geçirilmiştir. 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

Teknik şartname için tıklayınız.

Teknik şartname ekleri için tıklayınız.