Hazır Giyim Sektörü UR-GE Projeleri “İsveç/Stockholm Ticaret Heyeti” Ticari PR/Danışmanlık Hizmet Alımı

Sözleşme Adı: Örme Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi (16.Ur-Ge.029) “İsveç/Stockholm Ticaret Heyeti” Ticari PR/Danışmanlık Hizmet Alımı

 

Özel Gereksinim ve Şartlar

 

Faaliyete konu olan hizmet alımı 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir. Alım usulü uyarınca isteklinin aşağıdaki gereklilikleri sağlaması beklenmektedir;

 

Teknik ve mali teklifler ayrı ayrı kapalı zarflar içerisinde ve üzerlerinde “mali teklif”, “teknik teklif” ifadelerini içerecek şekilde dosyalanmalıdır. Ardından teknik ve mali teklifler, tek bir zarfa konulmalıdır. Her bir zarfın üzeri tarih-imza-kaşe atılarak kapatılmalıdır.

·         Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanmalıdır.

·         Teklifte “HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ UR-GE PROJELERİ-İsveç/Stockholm Ticaret Heyeti Ticari PR/Danışmanlık Hizmet Alımı” Teknik Şartnamesi uyarınca hazırlanmıştır.” ibaresi yer almalı ya da işbu şartnamenin her bir sayfası paraflanarak teklif dosyasına eklenmelidir.

·         Şartname ekinde yer alan ekler, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle teklif dosyasına konmalıdır. 

·         Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında organizasyonel bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, çalışmada yer alacak uzman özgeçmişlerini ve her bir uzman için münhasırlık/müsaitlik taahhütnamesini içermelidir.

·         Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar TL cinsinde rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.

·         Teklifler KDV dahil verilecek olup, 1/1/2019'a kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

·         Faaliyete katılacak firma sayısı değişken olup, UR-GE tebliği uyarınca her bir proje faaliyeti başına minimum 8 firma katılmaktadır.

·         Mali teklifler ulaşım ve konaklama masrafları dâhil sunulmalıdır.

·         Son Teslim Tarihi: 12 Ekim 2017 / 17:00'a kadar (Teklif dosyası sözleşme makamının adresine posta yoluyla ya da elden son teslim tarihine kadar teslim edilmiş olmalıdır.)

·         Teklif Değerlendirme Komisyonu: 13 Ekim 2017 tarihinde toplanacak olup, isteklilerin oturuma katılımı 12 Ekim 2017 tarihine kadar e-posta ile teyit vermesi halinde mümkündür. 

 

İletişim:

onur.cetintas@itkib.org.tr / 0212 454 0193

hale.gulbaz@itkib.org.tr / 0212 454 0277