Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Tanıtım Filmi Hizmet Alım Şartnamesi

Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü; elyaf, iplik, dokuma – örme kumaş, ev tekstili, teknik tekstil, konfeksiyon yan sanayi ve diğer her çeşit tekstil ve hammaddeleri üretimini ve yıllık 10 milyar dolar değerinde ihracatını yapmaktadır.  Ayrıca hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri düzenlemekte ve ihracatın arttırılması için alternatif pazar oluşturmak amacıyla ilgili pazarlara ilişkin farklı projeler yürütmektedir. Bu projelerden birisi de 'Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün' uluslararası platformda tanıtılması ve hedef pazarlarda 'Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü” farkındalığının oluşturulmasıdır. Bu amaçla küresel ölçekte en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan sürdürülebilirlik (geri dönüşümlü üretim, su kullanımının azaltılması, çevre, karbon ayak izinin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı, kurumsal sosyal sorumluluk vb. gibi) temasında kapsamında “Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünü” tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları teşvik etmek için farklı yararlanıcı gruplarına seslenen bir tanıtım çalışması yapılacaktır. Hazırlanacak çalışmanın içerik planı, kurgusu, çekimi ve tüm montaj işleri hizmet veren tarafından sağlanacaktır.

 

Tanıtım çalışmasını Yürütme Makamı sıfatıyla temsil eden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile sektörün alt bileşenleri olan tüm sektörleri içeren tanıtım filmi, bu çekimlerin sosyal medya, fuarlar, ticaret ve alım heyetleri, sektör temsilcilerinin yapacağı sunumlar, katılacakları her türlü programda ve İTHİB tarafından belirlenebilecek her türlü mekan ve platformda kullanmak üzere çekilecek filmlerin mevcut kısa filmlere montaj hizmeti satın alınacaktır.

 

Söz konusu alıma ilişkin hizmet şartnamesi için tıklayınız.