Tasarım Desteği

1.1.2021 tarihinden itibaren tasarım ve ürün geliştirme projeleri, tasarımcı şirket ve tasarım ofisleri kapsama alınma başvuruları Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

2008/2 Sayılı Tebliğ DYS Genelgesi

 

31.12.2020 tarihine kadar destek kapsamına alınma başvurusu yapılan, onaylanan ve destek süresi devam eden tasarım ve ürün geliştirme projeleri, tasarımcı şirketi ve tasarım ofislerine ilişkin tüm işlemler destek süreleri tamamlana kadar eski usulde (kep üzerinden) devam edecektir.

 

Destek Oran ve Limitleri Özet Sunumu

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Tebliği

2008/2 Sayılı Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Yurt Dışından Temin Edilen Belgeler Hakkında Duyuru

HATIRLATMA: Yurt İçinde Türk Parası Haricinde Düzenlenen Belgelerin Destek Kapsamından Çıkarılması Hakkında