Güncellenen Ulusal Meslek Standartlarının Görüşe Sunulması

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

 Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. 

 Yapılan çalışmalar sonucunda ulusal meslek standardındaki/ulusal yeterlilikteki güncellemeler mesleğin seviyesi, kapsam ve sınırlarını önemli düzeyde etkileyen değişiklikleri içeriyorsa, güncellenen standart/yeterlilikler ilgili tarafların görüşüne sunulmaktadır.

 Bu kapsamda Genel Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan "Modelist (Seviye 4)", "Modelist (Seviye 5)", "Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 3)", "Model Makineci (Hazır Giyim) (Seviye 4)" ulusal meslek standartları güncelleme çalışmaları MYK'dan herhangi bir ücret ve başka bir hak talep etmeksizin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Güncellenen standart ve yeterliklere ilişkin değerli görüş ve önerileriniz söz konusu yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır.

Taslak Modelist (Seviye 4)", "Modelist (Seviye 5)", "Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 3)", "Model Makineci (Hazır Giyim) (Seviye 4)" ulusal meslek standartlarına ve bunlara ilişkin görüş ve önerilerinizi belirtebileceğiniz görüş formlarının ilgili kısımların doldurulmak sureti ile 24 Aralık 2024 tarihine kadar egitim@itkib.org.tr mail adresine veya İTKİB - Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / 34197 İstanbul adresine posta ile gönderilmesi beklenmektedir.