“İnovasyon Projelerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Uygulamanın Takibi” Eğitim/Danışmanlık Hizmet Alımı

Örme Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi (16.Ur-Ge.029)

“İnovasyon Projelerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Uygulamanın Takibi”

Eğitim/Danışmanlık Hizmet Alımı

 

Şartname Adı                   : Örme Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi (16.Ur-Ge.029) “İnovasyon Projelerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Uygulamanın Takibi” Eğitim/Danışmanlık Hizmet Alımı

 

TANIMLAR

 

İstekli                                  : Teklifi veren firma

Yüklenici                            :  İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                :  İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.

 

 

İTKİB                                   : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği

İHKİB                                   : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

 

 

ÖZEL GEREKSİNİM VE ŞARTLAR

 

·         Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf usulü sözleşme makamının adresine posta yoluyla/elden teslim edilecektir.

·         Teklifler teknik teklif ve mali teklif dosyaları ayrı ayrı kapalı zarflar içerisinde ve üzerlerinde “mali teklif”, “teknik teklif” açıklamalarını içerecek şekilde dosyalanarak iletilecektir.

·         Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanmalıdır.

·         Teklif dosyaları, teklif veren tarafından imzalanacaktır. Teklifler, bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzeri tarih-imza-kaşe atılarak kapatılmalıdır.

·         Şartname ekinde yer alan Ekler, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle teslim edilecektir. 

·         Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında organizasyonel bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, çalışmada yer alacak danışman özgeçmişlerini ve her bir danışman için münhasırlık/müsaitlik taahhütnamesini içermelidir.

·         Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.

·         Teklifler KDV dahil verilecek olup, 2019 yılı Ocak ayına kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

·         Çalışma takvimi ve toplam bütçe için faaliyete katılacak firma sayısı değişken olup, ortalama 7 firma olarak hesaplanmalıdır.

·         Teklifler ulaşım ve konaklama masrafları dâhil sunulmalıdır.

·         Son Teslim Tarihi: 3 Ağustos 2017 Salı (17:00'a kadar)

·         İletişim: onur.cetintas@itkib.org.tr / 0212 454 0193

   hale.gulbaz@itkib.org.tr / 0212 454 0197