İstanbul 4. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması Prodüksiyon Ve Koreografi Satın Alma

İSTANBUL 4. ULUSLARARASI AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI PRODÜKSİYON VE KOREOGRAFİ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

 

İşbu şartname kapsamında:

İDMİB: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni;

İstekli: İDMİB'in şartname kapsamındaki hizmetleri satın alacağı gerçek veya tüzel kişileri;

Yarışma: İstanbul 4. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'nı;

Sekreterlik: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

 

13 Ekim 2020 tarihinde Final Gecesi ve defilesi yapılması planlanan İstanbul 4. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması kapsamında prodüksiyon ve koreografi organizasyonu için aşağıdaki hizmet alımları yapılacaktır.

Tekliflerin aşağıdaki özetlenen kalemlere uygun şekilde ayırılarak verilmesi gerekmektedir.

Final Gecesi organizasyonu programına göre saat 19:00'da davetlilerin kokteyl alanına alınması, saat 20:00'da defileye başlanması, ardından ödül töreninin başlaması ve 21:30'a kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Final Gecesi organizasyonun yapılacağı mekan daha sonra belirlenecek olup ekip ve malzemelerin tüm alan hazırlıkları için yarışma gününden bir gün önce (gece) 00:00'da girişi öngörülmektedir.

 

Defile Prodüksiyon Giderleri         

-Defile sahnesi, salon kurulumu

-Defile ses-ışık-görüntü hizmetleri

-Defile kulis kurulumu (saç, makyaj aynaları, aydınlatma, halı/kumaş kaplama)

-After party alanı ses ışık sistemlerinin kurulması

-Oturma düzeni, 500 kişilik tribün sistemi kurulması

-Fuaye alanı ses, ışık sistemi kurulması

-Branding çalışmaları (karşılama panosu, photo wall, yönlendirmeler)

-Basın/davetli karşılama masaları, yarışmadaki jüri masası mikrofon vb

-Hamaliye, nakliye, kurulum ve söküm

-Teknik prodüksiyon ekip yiyecek, ulaşım

-Kulis ve organizasyon akış yönetimi (çıkış sıraları, koreografi, video / müzik / koleksiyon eşleştirme

-Yarışmacılar film yapım bedeli (watchout)

-İDMİB ve Tasarımların Film Gösterimi

-Sahne, Karşılama, Jüri Toplantısı Hostesleri (10 kişi)

-Hoşgeldiniz Yazısı

-Yönlendirme Tabelaları

-Kırmızı Halı Yolu

-Basın Panosu

-Karşılama Desk ve Pano

-Fotoğraf Panosu

-Fuaye alanı oturma grubu

-Fuaye alanı bar ve kokteyl düzeni

 

Defile Hizmetleri      

-Defile sahne, koreografi ve sahne arkası yönetimi

-Kulis amiri ve asistanları

-Defile genel danışmanlığı

-Işık, müzik yönetimi

-Giydirici ve ütücü ekibi

-Kıyafet provaları (defile öncesi, fitting, kıyafetlerin mankenlerle eşleştirilmesi)

-Saç, makyaj provaları

-Saç, makyaj ekibi

-Saç, makyaj panosu

-Look board

-Catwalk map, mood board

-Koreografiye göre, İTKİB onayı ile, finale 1,5 ay kala manken kadrosu seçim ve temini (fitting ve defile gecesi)

-Özel Mankenler (20 no name model)

-Finalist ayakkabılar mankenler tarafından sergilenecektir.

-Mankenlerin defilede ve sergide kullanacağı kıyafetlerin ayarlanması

-Kadın/Erkek Manken Yemek Temini (final gecesi backstage ikram)

-Sertifika, plaket, yarışmacılara çiçek seçimi, temini ve defilede takdim edilmesi (tasarımlar için İTKİB ön onayıyla alınacak olup satın alımı İTKİB tarafından yapılacaktır.)

-Genel alan süsleme

-Genel alan aydınlatma

 

Genel Dekorasyon Çalışmaları      

-Jüri odası mikrofon, ses sistemi

-Gerektiği ve/veya önerildiği takdirde fuaye giriş kapıları kumaş kaplama

-Fuaye sahne arkası branding wall

-Gerektiği ve/veya önerildiği takdirde fuaye alanı bistro masaları

-Fuaye alanı yürüyüş yolları, ek dekorasyon malzemeleri

 

Görevli Ekip

-Görevli Ekip (kurulum + etkinlik günü)

-Görevli Ekip Zorunlu Sigorta (kurulum + etkinlik günü)

-Görevli Ekip Yeme-İçme (kurulum + etkinlik günü)

-Görevli Ekip Ulaşım (kurulum + etkinlik günü)

-Görevli Ekip Kıyafet (etkinlik günü)

 

Sunucu          

-Sunucu

-Sunucu Saç ve Makyaj

                       

Fuaye Müzik Ve Ses Sistemi          

-Giriş ve Kokteyl Müzik Bedeli  (Gerekli görüldüğünde orkestra dahil edilerek)

-Trio

                       

Video Çekimi

-Instagram Videosu (2adet, 1'er dk)

-Backstage Videosu

-Genel, Kokteyl Alanı Videosu

-Defile Videosu

-Fitting Videosu

-Tüm etkinlik videosu kurgu, montaj, post prodüksiyon

(Videolarda sadece Yarışma, İDMİB ve Turkiye logoları bulunacaktır.)

                       

Fotoğraf Çekimi      

-Backstage Fotoğrafları

-Defile Fotoğrafları

-Fitting Fotoğrafları

-Tüm Etkinlik Fotoğrafları, rötuşlar dahil

 

Diğer Hizmet Kalemleri

-Güvenlik

-Ambulans

-No Name DJ ve Setup

-Jeneratör ve yakıt (2 gün süreli)

-Kurulum Ekipleri

-Etkinlik Ekipleri

-Fotoğrafçı

-Kamera Kayıt & Reji Yönetimi

-Kurulum & Teknik & Etkinlik Ekipleri Masraflar

 

Fiyat teklifleri ve teknik çizimler kapalı zarf usulü (Fiyat teklifi ve teknik çizimler kaşe ve imza yapılarak zarfın içine koyulacaktır. Daha sonra zarfın kapatıldığı kısım da kaşelenip imzalanacaktır.) iletilecektir.

Son Teslim Tarihi: 31.03.2020

 

Genel Şartlar:

  1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
  2. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
  3. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
  4. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İDMİB'i bilgilendirecektir.

     

    İlgili kişi: Anıl BIYIK anil.biyik@itkib.org.tr 0212 454 09 55

 

GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İDMİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İDMİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6. Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İDMİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İDMİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

7. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

8.  İDMİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İDMİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Hizmet Veren, İDMİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini İDMİB'e ödemekle yükümlüdür.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İDMİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İDMİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİ'ler, İDMİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İDMİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktı.