İnovasyon Farkındalığının Artırılması, Kabiliyetinin Tespiti ve Yol Haritasının Oluşturulması Danışmanlık Hizmet Alımı

Örme Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi (16.Ur-Ge.029)

“İnovasyon Farkındalığının Artırılması, Kabiliyetinin Tespiti ve Yol Haritasının Oluşturulması” Eğitim/Danışmanlık Hizmet Alımı                                                  

 

Şartname Adı                                    : Örme Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi (16.Ur-Ge.029) “İnovasyon Farkındalığının Artırılması, Kabiliyetinin Tespiti ve Yol Haritasının Oluşturulması” Eğitim/Danışmanlık Hizmet Alımı

TANIMLAR

İstekli                                                  : Teklifi veren firma

Yüklenici                                             : İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                                : İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.                                   

İTKİB                                                    : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İHKİB                                                   : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Sözleşme                                             : Yüklenici ile İHKİB arasında imzalanan sözleşme.

Sözleşme Tarihi                                 : Yüklenici ile sözleşme yapılma tarihidir.

 

 

    Notlar:

·         Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf usulü sözleşme makamının adresine posta yoluyla/elden 5 Haziran 2017 Pazartesi 17:00'a kadar teslim edilecektir.

·         Teklif mektupları, teklif veren tarafından imzalanacaktır. Teklifler, bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzeri tarih-imza-kaşe atılarak kapatılmalıdır.

·         Şartname ekinde yer alan Ekler, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle teslim edilecektir. 

·         Tüm detaylar teknik şartnamede mevcuttur.

·         İletişim: onur.cetintas@itkib.org.tr / 0212 454 0193

       hale.gulbaz@itkib.org.tr / 0212 454 0277

İlgili Dosyalar

Teknik Sartname.pdf895,60 KB