İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ (İTKİB) DEMİRBAŞ TAKİP YAZILIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ (İTKİB) DEMİRBAŞ TAKİP YAZILIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 1. KONU

İş bu şartnamenin konusu, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) kurum bünyesinde bulunan demirbaş, sabit kıymetler ve envanterlerin kayıt, zimmet ve diğer hususlarda takibini sağlamaya yönelik uygulama satın alınması.

 

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Kullanılacak kısaltmalar aşağıda verilmiştir.

İTKİB : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Yüklenici : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin İhtiyaç duyduğu ve bu teknik şartnamede açıklanan tüm sistemler için teklif veren, ihale uhdesinde kaldığında taahhüt eden ticari kuruluşu

 

 1. GENEL HUSUSLAR
  1. Uygulama kullanıcı dostu ve esnek ara yüze sahip olmalıdır.
  2. Uygulama sunucu/istemci veya web tabanlı olabilecektir. Yüklenici, uygulama için konfigürasyon ve yazılım lisansları gereksinimlerini teklifinde belirtmelidir.
  3. Uygulamanın web tabanlı olması halinde güncel internet tarayıcılarda herhangi bir modüle ihtiyaç duymadan çalışabilmelidir.
  4. Kullanıcı, birim ve şube bazında roller ve yetkilendirme uygulama üzerindeki bir ara yüz aracılığıyla gerçekleştirebilmelidir. Yetkilendirme kurum için mevcut LDAP-Active Directory ile bütünleşmiş çalışması tercih sebebidir.
  5. Uygulama üzerinde takip edilen demirbaş envanteri ile ilgili olarak İTKİB bünyesinde kullanılan SAP modülleri ve diğer ERP sistemleri ile entegrasyon yapılabilmesi tercih sebebidir.

 

 1. MODÜLLER VE KAPSAMI
  1. Kartlar, kategoriler, kullanıcılar, lokasyonlar, sözleşmeler, firmalar vb. aralarındaki ilişkiler ve yetkilerin tanımlaması yapılabilmelidir.
  2. Her demirbaşın benzersiz bir barkod ya da RFID ile kimliklendirilmesi ve sistemde takibi yapılabilmelidir.
  3. Yüklenici varsa uygulama ile birlikte uyumlu çalışan RFID el terminali, RFID etiket, barkod yazma ve okuma cihazlarının bedellerini teklife opsiyonlu olarak ilave etmelidir.
  4. Envanterlerin kayıt altına alınmasından hurdaya ayrılmasına kadar tüm aşamalar raporlanabilmelidir.
  5. Demirbaşların bir ya da birden fazla kişiye zimmetlenmesi ve zimmet onay takibi yapılabilmelidir.
  6. Sistem içi otomatik mesajlar, anlık durum bildirimleri, kullanıcı bildirimleri, otomatik epostalar gönderebilmelidir.
  7. VUK ve IFRS yöntemleri ile her demirbaş için ayrı amortisman hesaplama ve toplu raporlama yapılabilmelidir.
  8. Demirbaşların bulunduğu tüm lokasyonlar sistemde tanımlanabilmeli ve demirbaşlar ile ilişkilendirebilmeli.
  9. Demirbaşların servis, tamir vb. sebeplerden dışarıya çıkması ve dönüşlerinin takip edilebilmeli.
  10. Demirbaşlar ve amortisman ile ilgili tüm işlemler ve anlık durumlar için detaylı raporlama yapılabilmeli.
  11. Demirbaşların birbirleri ile ilişkilendirilmesi ve beraber hareket etmelerinin sağlanabilmeli.
  12. İşlem bazında onay yetki imkânı ve işlemlerin onaylara istinaden icra edilmesi sağlanabilmeli.
  13. Mobil uygulama veya el terminali kullanılarak anlık sayım, bilgi görüntüleme, planlı sayım ve fark raporları oluşturabilme imkânı sağlanabilmesi tercih sebebidir.
  14. Demirbaşlar ve süreçler için özet rapor ekranları, grafik raporlar ile gösterge paneli ekranları olmalıdır.
  15. Demirbaşa ait dokümanlar taranılarak ilişkilendirilebilmeli. (Satın alma, teklifler, garanti, fatura vb.)
  16. Demirbaş envanterleri aşağıda belirtilen alanlara sahip bilgiye sahip olmakla birlikte, demirbaş tipine ve ihtiyaca göre yeni ek alanların girişine müsaade edecek bir yapıda olmalı.
   1. Demirbaş modeli, tipi, alt tipi
   2. Kullanım durumu (Aktif, pasif, hurda…)
   3. Zimmetli olduğu kişiler ve birimler
   4. Demirbaşın satın alma bilgileri. Maliyet, tarih, firma
   5. Demirbaşa ilişkin sözleşmeler.
   6. Demirbaşa ilişkin garanti bilgileri.
   7. Demirbaşın amortisman bilgileri.
   8. Demirbaşın ilişkili olduğu envanterler

 

 

 1. YAZILIM TESLİM SÜRESİ, DESTEK UYGULAMA ESASLARI, SÜRELERİ

 

 1. Yüklenici tüm faaliyetleri ihtiva eden bir çalışma takvimi sunacaktır.
 2. İTKİB yöneticileri ve personeli için sistemin nasıl kullanılacağına dair Yüklenici tarafından, bir eğitim materyali (doküman), el kitabı, yönerge vb; üçüncü kişilere yönelik kullanıcı kılavuzu hazırlanmalı ve kullanım eğitimi vermelidir.
 3. İşbu teknik şartnamede belirtilen hizmetin yüklenici firma tarafından uygulamanın tam ve çalışır durumdaki tesliminden sonraki 12 aylık süre içerisinde, uygulamada oluşabilecek arıza ve hatalar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Oluşan arıza ve hataların giderilmesi iş yoğunluğuna bağlı olarak en fazla 48 saat içerisinde giderilmesi gerekmektedir.
 4. Yüklenici, 12 aylık süre sonundaki, destek, bakım anlaşması ve varsa lisans yenileme ücretini ve detaylarını belirtecektir.
 5. Yüklenici firma, bu şartnamenin esasları ile ilgili konularda İTKİB'in denetimine tâbidir. İTKİB adına bu denetimlerde işin yapılması sırasında görülen aksaklıklar, kalite ve verimlilik açısından Bilgi İşlem Birimi'nce Yükleniciye sözlü olarak ve gerektiğinde yazılı olarak bildirilir.