2009/15164 Sayılı DİR Değişiklik Kararı

2009/15164 Sayili Dahilde İşleme Rejimi Kararinda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Karar

 

(Resmi Gazete Tarihi: 17/07/2009- Sayı: 27291)

 

Madde 1 - 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranı bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir."

 

Madde 2 - Aynı Kararın 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

"Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara yurt içinde teslimi ile belge/izin kapsamında ihraç edilen eşyaların alıcısı tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir."

 

"Dahilde izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında aranmayacağı haller, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir."

 

Madde 3 - Aynı Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"ç) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,"

 

Madde 4 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 5 - Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

- See more at: http://www2.ithib.org.tr/content/200915164-sayl-dir-degisiklik-karar/#sthash.1MrCn2lt.dpuf