Çorap Sektörüne Yönelik UR-GE (Kümelenme) Projeleri Başvuruları Uzatıldı

Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi URGE Tebliği” kapsamında ve Birliğimiz koordinasyonunda Çorap sektörüne yönelik 2 ayrı kümelenme projesi hayata geçirilecektir. Söz konusu projeler ile, aynı iş kolunda faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşmaları hedeflenmektedir.

PROJE SÜRECİ VE FAALİYETLERİ

 

 

 

 

İhtiyaç Analizi: küme ortak hedefi belirlenir ve yol haritası oluşturulur.

Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: Yol haritası çerçevesinde Proje süresince firma bazlı/toplu katılım ile kısa dönemli teknik eğitimler ve uzun dönemli teknik danışmanlık faaliyetleri yürütülür (Örnek konular: üretimde verimlilik optimizasyonu, çorap tasarım kapasitesinin artırılması, teknik çorap tasarım&üretimi, üretimde robotik&otomasyona geçiş danışmanlığı vb.) .

Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri: Hedef Pazarlara yönelik iş (ikili iş görüşmeleri, roadshow, fuar ziyareti vb.) ve vizyon (teknoloji / Ar-Ge / tasarım merkezlerine ziyaret) geliştirme heyetleri düzenlenir.

Not. Her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından, %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilir.

Ticaret Bakanlığı Kolay Destek / URGE sayfasına ulaşmak için tıklayınız

URGE Projeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

PROJEYE NASIL BAŞVURABİLİRİM?    PROJEYE NASIL BAŞVURABİLİRİM?   
1.Projeye Katılım Anketini doldurmak için tıklayınız 1.Projeye Katılım Anketini doldurmak için tıklayınız
2.Projeye Katılım Talebi Formuna ulaşmak için tıklayınız  2.Projeye Katılım Talebi Formuna ulaşmak için tıklayınız

İletişim: İHKİB AB Projeler Şubesi / Fulya Doğan 0 212 454 0 603