Bülten Sıra No: 2017/3139

Tasarım Desteği Konularında Ekonomi Bakanlığı Talimatı ile Yapılan Yeni Düzenlemeler Hakkında

14 Eylül 2017, Perşembe


 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6/A maddesi uyarınca desteklenen firmalar hakkında 25.8.2017 ve 12.9.2017 tarihlerinde Bakanlıkça aşağıdaki hususlar talimatlandırılmıştır.
  
Maaşlar;

  • İstihdamı desteklenen tasarımcı, modelist, mühendislere ait iş sözleşmelerinde yer alan tutarların bordrolarla tutarlılığı aranmaksızın destek hesaplaması ücret bordrosu ya da SGK Prim ve Hizmet bildirgelerindeki tutar baz alınarak yapılacaktır.
  • İstihdamı desteklenen personele yapılan zamların ayrıca iş sözleşmesinde belirtilmesine ya da ek protokollerde gösterilmesine gerek duyulmayacaktır.
  • İstihdamı desteklenen personelin fazla mesai, ikramiye, sosyal yardım, prim ve diğer yan hak ödemeleri brüt ücret kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Proje-Bütçe Revizyonu;

  • Revizyon başvurusunda bulunan firmaların başvuruları sonuçlandırılmaksızın harcamalarına ilişkin başvurular kabul edilerek değerlendirilecek ancak destek ödemeleri Bakanlık tarafından onaylandığında yapılacaktır. 

Alet-Teçhizat-Malzeme ve Yazılım;

  • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Başvuru Formunun ilgili yılı için belirtilen alet-teçhizat-malzeme ve yazılma ilişkin harcamalar taksitlendirildiği takdirde, her bir taksit ödemenin yapıldığı proje yılı limitinde değerlendirilecektir.
  • EK-3’te sayılan alet, teçhizat, malzeme ve yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık harcamaları destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Tasarımcı mezuniyet belgeleri;

  • Tasarım fakülteleri bölümlerinin yanı sıra, güzel sanatlar fakültelerinin resim, seramik gibi bölümlerinden mezun kişiler tasarımcı olarak değerlendirilebilecek.
  • Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi / mimarlık ve tasarım fakültesi; mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinden mezun kişilerin transkriptlerinde gördükleri dersler incelenmek suretiyle tasarımcı olarak değerlendirilebilecektir.
  • Eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerinden mezun kişiler tasarımcı olarak değerlendirilemeyecektir.

 
İTKİB
Devlet Yardımları ŞubesiBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.