2014/4 Sayılı Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul Esasları'nda Değişiklik Yapılmıştır

01/02/2017 tarihli ve E.175 sayılı Ekonomi Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

2014/4 Sayılı Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi İlişkin Kararın Uygulama Usul Esasları Genelgesi için (http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-226953)

 

Tebliğ değişikliğine dair özet için tıklayınız.

Katılımcı Desteği Evrak Listesi için tıklayınız.