Bölge Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler

PASAPORT DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER İLE İLGİLİ SUNULACAK BELGELER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

1-PASAPORTUN KAYBEDİLMESİ, ÇALINMASI, HASAR GÖRMESİ, SAYFALARININ DOLMASI VE İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ DURUMLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Kişi doğrudan bağlı bulunduğu yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuruda bulunur ve pasaportunun kalan süresi kadar olmak şartıyla pasaportu yenilenir.

 

2-PASAPORT FORMUNUN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Mevcut kontenjanın düşümünün yapılması için firma Pasaport Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunur.

Not: Müracaat yapılabilmesi için kaybedilen formun 60 gün olan geçerlilik süresinin dolmuş olması, süre dolmadıysa sürenin bitiminin beklenmesi gerekmektedir.

 

Ekler:

-Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

- Protokol Dökümü (kişinin E- Devletinden alınacak)

      

3-PASAPORT FORMUNUN 60 GÜNLÜK SÜRE AŞIMINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- Form ve üst yazı asılları (Pasaport Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünce tarafınıza gönderilen)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 

4-PASAPORT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

 

Ülkelerin vize rejimi nedeniyle pasaport süresinin 6 aydan az kalması durumunda firma pasaportun yenilenebilmesi için Pasaport Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğüne dilekçe ile iptal başvurusunda bulunur.

 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- Pasaport Fotokopisi (sadece fotoğraflı sayfa)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Pasaport Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri/Birliği Genel Sekreterliğine yeni başvuru yapılabilir.

 

5-PASAPORT SAHİBİ OLAN YETKİLİNİN İŞTEN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- İşten Ayrılış Bildirgesi (SGK'dan barkodlu belge)

- Pasaport Fotokopisi (sadece fotoğraflı sayfa)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Pasaport Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri/Birliği Genel Sekreterliğine yeni başvuru yapılabilir.

 

Önemli: İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında 3 iş günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapılması firmanın yükümlülüğünde olup, bildirim yapılmaması durumunda, firma ve işten/ortaklıktan ayrılan kişi 4 yıl süreyle İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı Pasaport hakkından yararlanamaz.

 

Geç bildirim yapan firmanın diğer temsilcilerinin mevcutta kullandığı pasaportların süresi bitinceye kadar kullanılır ve süre bitiminden sonra ceza süresi dolmadan başvuru yapamazlar.

 

6-PASAPORT SAHİBİ OLAN YETKİLİNİN ORTAKLIKTAN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- Ortaklığın Sona erdiğini gösteren belge (Örn: Ticaret Sicil Gazetesi veya   Hisse Devri Sözleşmesi Noter onaylı veya Karar Defteri Noter onaylı veya Pay Defteri noter onaylı)

- Pasaport Fotokopisi (sadece fotoğraflı sayfa)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Pasaport Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünce işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri/Birliği Genel Sekreterliğine yeni başvuru yapılabilir.

 

Önemli: İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında 3 iş günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapılması firmanın yükümlülüğünde olup, bildirim yapılmaması durumunda, firma ve işten/ortaklıktan ayrılan kişi 4 yıl süreyle İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı Pasaport hakkından yararlanamaz.

 

Geç bildirim yapan firmanın diğer temsilcilerinin mevcutta kullandığı pasaportlar süresi bitinceye kadar kullanılır ve süre bitiminden sonra ceza süresi dolmadan başvuru yapamazlar.

 

7-TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİĞİ (Çalışan veya Ortak) DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Ekler:

 -Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

 - İlgilinin halen ortaklığını gösteren belge

 (Örnek: Ticaret Sicil Gazetesi veya Hazirun Cetveli Noter Onaylı)

 -İlgilinin halen çalışmakta olduğunu gösteren belge (Hesap fişi-SGK sisteminden alınan)

 

- Pasaport Fotokopisi (sadece fotoğraflı sayfa)

 - İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Pasaport Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünce işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri/Birliği Genel Sekreterliğine yeni başvuru yapılabilir.

 

 

 

8-TEMSİLCİNİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Ekler:

 - Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

 - Ölüm Raporu

 - Pasaport Fotokopisi (sadece fotoğraflı sayfa)

 - İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Vefat durumlarında 3 iş günü içinde bildirim yapılması şartı yoktur ve firmaya ceza uygulanmaz.

 

9-NEVİ/TÜR DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Firmanın mevcutta kullandığı tüm pasaportların iptali için Pasaport Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğüne dilekçe verilmesi gerekmektedir.

 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- Ticaret Sicil Gazetesi (unvan değişikliğini gösteren)

- Pasaport Fotokopisi (sadece fotoğraflı sayfa)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Pasaport Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünce işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri/Birliği Genel Sekreterliğine yeni başvuru yapılabilir.

 

10-UNVAN/NEVİ/TÜR DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

İhracat Genel Müdürlüğü mail adresine ihrebys@ticaret.gov.tr bildirim yapılması gerekmektedir.

 

Ekler:

 -Dilekçe 

 -Ticaret Sicil Gazetesi (Unvan değişikliğini gösteren)

 - İmza Sirküleri

 - Eski ve Yeni Vergi Levhası

İletişim: 0312 204 75 00 (İhracat Genel Müdürlüğü)

 

 

İSTANBUL PASAPORT VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

e posta : istanbulpasaport.dtim@ticaret.gov.tr

 

Telefon No: 0212 454 08 20

 

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi D Blok Kat:2 Yenibosna Bahçelievler İSTANBUL

 

Dilekçeler "e-mail olarak değil" kargo ya da elden teslim şeklinde yapılmalıdır. (Dilekçeler ıslak imzalı olmalıdır.)

 

 

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİLGİLER

 

1- İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında -3 iş günü- içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlüğünde olup bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma ve yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez. 

Geç bildirim yapan firmanın diğer temsilcilerinin mevcutta kullandığı pasaportlar süresi bitinceye kadar kullanılır ve süre bitiminden sonra ceza süresi dolmadan başvuru yapamazlar.

 

 

2- Pasaport ve Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünce onaylanan Hususi Damgalı Pasaport Formu sadece şahsın kendisine elden teslim edilir ya da Birliğine yaptığı başvuru esnasında belirttiği adrese iadeli taahhütlü olarak iletilir.

 

Not: Vekâletname veya Yetkilendirme yazısıyla farklı bir kişiye elden teslim yapılmamaktadır.

 

3- Pasaport ve Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünce sadece talep formu onayı yapılmaktadır. Onaylanmış talep formu ile kişi İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne pasaport başvurusunda bulunur. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gitmeden önce yapılması gereken hususlar ve istenen belgeler formun arka yüzünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Diğer hususlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 

 

4- Pasaportun sayfalarının dolması, kaybolması, çalınması, hasar görmesi, isim soy-isim değişikliğinde kişi doğrudan bağlı bulunduğu yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuruda bulunur ve pasaportunun kalan süresi kadar olmak şartıyla pasaportu yenilenir.

 

 

5- İhracat rakam tutarları bilgisine 0850 808 04 04 çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.

 

6- Pasaport ve Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğüne sunmuş olduğunuz dilekçelerinizde yer alan imzaların müşterek/münferit yetkilendirme hususuna dikkat edilerek imzalanması gerekmektedir. İmzalar dilekçe ekinde sunulan imza sirkülerinden kontrol edilmektedir.

 

7- Pasaport ve Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünce eski pasaportların asılları teslim alınmamaktadır.

 

8- Hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır. Ancak firmanın mevcut kontenjanı olması durumunda eş ve çocukları da şirket çalışanı/ortağı ise yetkili olarak başvuruda bulunabilirler.