Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/10)

(İhracat: 2008/10)

 

Madde 1 - 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ" (İhracat 2006/4), eki ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.