İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 1996/31)

(19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Madde 1- 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ'in Ek'inde yer alan listede sıralanmıştır.

 

Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

- See more at: http://www2.ithib.org.tr/content/ihrac-yasak-ve-on-izne-bagl-mallara-iliskin-teblig-ihracat-9631/#sthash.pLIUa2bl.dpuf