Destek Yönetim Sistemi Üzerinden Bireysel Fuar Ekleme Talepleri

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge'nin 7. maddesinin 1. fıkrası: “Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekir.” hükmünü amirdir.

Bu itibarla; mezkur Karar kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen “Desteklenen Bireysel Fuarlar Listesi”nde yer almayan yurt dışı fuarlara ilişkin yeni fuar ekleme taleplerinin firmanız tarafından DYS üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Güncel listeye ulaşmak için tıklayınız.

Henüz DYS'de kayıtlı değilseniz, kayıt için gerekli belgeler ve dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.

DYS'de kayıtlı iseniz, Yurt Dışı Fuar Desteği DYS Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.