Destek Yönetim Sistemi (DYS) Teknik Aksaklık Sebebi ile İletilemeyen Başvurular

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda teknik sorunlar dolayısıyla Destek Yönetim Sistemine (DYS) teknik düzeydeki aksaklıklar sebebiyle erişim sağlanamadığı veya yararlanıcı kayıt işleminin yapılamadığı durumlara ilişkin olarak bazı istisnai uygulamalar getirildiği ifade edilmektedir.

           

Buna göre;

  • Evrak giriş kayıtlarından yararlanıcı yetkilendirme başvurusunun destek programına ait nihai başvuru süresi içerisinde iletildiğinin tespit edildiği hallerde uygulanmak üzere; sistem genelinde, yetkilendirme işlemi sırasında veya destek başvurusu iletilirken yaşanan/yaşanacak teknik sorunlar nedeniyle başvurunun süresi içerisinde iletilemediği veya
  • Destek başvurusunun süresi içerisinde DYS üzerinden iletildiğinin tespit edildiği hallerde uygulanmak üzere; başvurunun yararlanıcı tarafından yanlış destek türü seçilerek iletildiği, sistem tarafından hatalı incelemeci birime yönlendirildiği, incelemeci birim tarafından sehven reddedilerek akış sürecinin sonlandırıldığı veya teknik nedenlerle yararlanıcı tarafından eksik tamamlama işlemlerinin süresi içerisinde yapılamadığı durumlarda:

 

  • Yararlanıcı tarafından incelemeci kuruluşa resmi yazı ile talepte bulunulması ve
  • İletilen talepte, Bakanlığa, incelemeci kuruluşa veya DYS teknik birimine başvuru süresi içerisinde gönderilen “sorunun yaşandığını gösterir nitelikteki” ekran görüntüsü, e-posta veya dilekçe örneklerinin sunulması gerekmektedir.

 

Uygun bulunan talepler hakkında yararlanıcı ile iletişime geçilecek olup sistem üzerinden yeni başvuru gönderilmesi veya eksik belge tamamlama işlemi yapılması için 1 (bir) aylık süre verilecektir.

 

Bilgilerini rica ederim.