Bülten Sıra No: 2023/5895

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

24 Ekim 2023, Salı

Sayın Üyemiz,

24 Ekim 2023 tarihli ve 32349 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ ile 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in Ek-2’sinde yer alan “İthalatçı Bilgi Formu” ve “İhracatçı-Üretici Bilgi Formu”nda değişiklik yapılmıştır.

Bahse konu Tebliğ ve formlar ekte yer almakta olup, Tebliğ’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231024-7.htm internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Ek:

  1. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  2. Ek-2 (İthalatçı Bilgi Formu ve İhracatçı- Üretici Bilgi Formu)


Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.