Bülten Sıra No: 2023/5894

İHKİB’in önderliğindeki konsorsiyum ile Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) ulusal seçim sürecinin ilk aşaması olan ön başvuru sürecinde ikinci aşamaya geçmeye hak kazandık!

23 Ekim 2023, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

 Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulması ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve Avrupa toplumu ve ekonomisinin dijital dönüşümünü şekillendirmek amacı taşıyan, Avrupa Birliği mali yardım programlarından biri olan Dijital Avrupa Programı’nın önemli bileşenlerinden biri olan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinin (ADİM) kurulumuna yönelik ulusal seçim sürecinin ilk aşaması olan ön başvuru sürecine İHKİB liderliğinde yapılan başvuru, ilk aşamayı geçerek nihai başvuru sunmaya hak kazandı. Nihai başvuruda Türkiye’den 3 konsorsiyum seçilecek olup her bir konsorsiyum Ocak 2024’te açılacak ADİM’lere yönelik Avrupa Birliği (AB) çağrılarına başvurabilecek.


Kâr amacı gütmeyecek şekilde hizmet sunacak ADİM’lerin konsorsiyum ortakları; araştırma ve teknoloji merkezleri, üniversite laboratuvarları, ticaret ve sanayi odaları, sanayi kümeleri, sanayi dernekleri, Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), kuluçka merkezleri, mesleki eğitim merkezleri olabilecek.


ADİM’ler, hizmet verilen bölgede bulunan şirketler özellikle KOBİ’ler ve KOBİ Üstü İşletmelerin (küçük midcap) ve kamu kurumlarının yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini destekleyecek.


ADİM’lerin hizmetleri

· Yatırım Öncesi Test

· Beceriler ve Eğitim

· Yatırımcı Bulma Desteği

· İnovasyon Ekosistemi ve Ağ Oluşturma

olacaktır. ADİM’ler aynı zamanda Avrupa ADİM ağına da birer erişim noktası olma görevini üstlenecektir. Böylece kendisine başvuran bir paydaşın ihtiyaç duyduğu yetkinliği sağlayamaması halinde ilgili paydaşın Avrupa çapında diğer ADİM’lerden destek alması için aracılık yapacaktır. Benzer şekilde her ADİM, uzmanlığına ihtiyaç duyan (diğer bölgelerdeki ve/veya ülkelerdeki) başka paydaşları da destekleyecektir.

Sürecin hayırlı olmasını diler, kurumumuz çatısı altında bizlere güvenerek yola çıkan konsorsiyum üyelerine teşekkür ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.