Bülten Sıra No: 2020/4571

İhracatçının Sesi Anketi Hakkında

16 Eylül 2020, Çarşamba

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Türk Eximbank’ın ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla faaliyet gösterdiği ifade edilmektedir.

Anılan yazının devamında; ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, ekonomimizin hedefleri doğrultusunda ülkemizin güçlenmesi ve ihracatın artmasının büyük önem arz ettiği ve bu amaçla Türk Eximbank ve Meclisleri başta olmak üzere, diğer paydaşlar ile birlikte ihracat stratejimize yeni bir yön vermek ve bu ekosistemi örnek başarılı ülke modellerine benzer şekilde geliştirmek için bir dönüşüm projesi başlatıldığı belirtilmektedir.

Projenin şekillenmesi ve stratejinin belirlenmesinde ihracatçılarımızın önerileri ve katkılarından faydalanılmasının özellikle ihracat konusunda yaşanılan sıkıntılar ve ihracatı arttırma yönündeki beklentilerin belirlenmesi yeni stratejilerin hizmete sunulmasındaki hizmetlerin ve açılımların arttırılmasında rol oynayacağı ifade edilmektedir.

Gerçekleştirilecek dönüşüme ışık tutulması amacıyla TİM ve Türk Eximbank işbirliğinde bir anket hazırlanmış olup hazırlanan ankete ihracatçıların katkılarının yol gösterici olması hedeflenmekte ve ihracatçılarımızın sesinin duyurulmasında da önemli bir fırsat yaratacağı düşünülmektedir.

Bu kapsamda, beş ana bölümden oluşan ve “genel faaliyet bilgileri, dış ticaret bilgileri, ihracata yönelik ihtiyaç ve kısıtlar, farkındalık (finansman/Eximbank farkındalığı ve deneyimi) ihracat yapma potansiyeli” konularının yer aldığı https://tim.org.tr/tr/anket linkinde bulunan

anketin firmalarımızca doldurulması önem arz etmektedir.

 

Ek: Anket Bilgilendirme Görseli için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.