Bülten Sıra No: 2020/4426

Sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması

22 Mayıs 2020, Cuma

Sayın Üyemiz,

 

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) ile, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanarak önlemlerin devam etmesi yönünde karar alınmıştır.

 

Buna göre, anılan ülkelere yönelik anti-damping vergi oranları aşağıdaki gibidir:

 

Soruşturma çerçevesinde, sözkonusu ürünlerde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC, Endonezya ve Hindistan’a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler ve 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam’a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler birleştirilmiştir. Anti-damping vergi oranları aynı kalmakla birlikte, Endonezya’da mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmaları, 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/21) ile daha önceden nihai gözden geçirme soruşturması kapsamından çıkarılmıştı.

 

Tebliğ için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200522-5.htm  

 

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.