Bülten Sıra No: 2019/3897

11 Haziran 2019, Salı

Mevzuat Taslakları Görüş

Sayın üyemiz,

Helal Akreditasyon Kurumu’ndan alınan bir yazıda, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 7060 sayılı Kanun ve 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)’nun kurulduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, HAK'ın temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi amacıyla görev ve iştigal alanına yönelik hukuki çerçeveyi belirleyen alt mevzuat çalışmalarının tamamlanması gerektiği ve bu kapsamda “Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, “Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik” ile “Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve ilgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ” taslaklarına ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu taslaklara ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan Görüş Formu’na işlenerek 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar konfeksiyonarge@itkib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Ekler:

  1. Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği İndirmek için tıklayınız.
  2. Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmeliği İndirmek için tıklayınız.
  3. Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve İlgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliği İndirmek için tıklayınız.
  4. Görüş Formunu İndirmek için tıklayınız.


Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.