Bülten Sıra No: 2018/3504

08 Haziran 2018, Cuma

Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Verilmesi Hakkında

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde 8 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine ek süre getirilmiştir.

Düzenlemeden 8 Haziran 2018 tarihinden önce düzenlenmiş belgeler yararlanabilecek olup başvuru için firmalara tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık süre verilmiştir. (Son Başvuru 07 Eylül 2018)

Taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyen belgeler de ek süreden yararlanabilecektir.

Müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecektir.

Bahse konu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180608-6.htm adresinden erişilebilmektedir.

Aynı zamanda Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Verilmesi konusunda TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.06.2018 tarihli 2018/12 Sayılı Genelge ile, 2013/19 sayılı “Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması” konulu Genelge’deki "İzin Süreleri Tablosunun" 1 nci ve 11 nci satırları aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir:

 

2006/12
SAYILI TEBLİĞ MADDESİ

DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA

YAPILACAK İŞLEM

SÜRE (AY)

14/1-a

Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması

12 AY

14/1-ı

Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).

12 AY

 

2006/12 sayılı Tebliğin 14/1-a ve 14/1-ı kapsamında düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Dahilde İşleme İzinleri için izin sürelerinin gümrük idarelerince 12 (oniki) aya tamamlanması gerekmektedir.

 

Söz konusu değişikliğin yapıldığı TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesini indirmek için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.