Bülten Sıra No: 2018/3477

08 Mayıs 2018, Salı

İran’a Taşımalar Hakkında

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ülkemizden İran’a giden İran varışlı veya İran transit bazı araçlarda yer alan ve İsrail ile ilişkisi bulunan ürünler hakkında zaman zaman ortaya çıkan sorunların gerek nakliyatçı gerek ihracatçı firmalarımızı zor durumda bıraktığı, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce yapılan gözlemlere göre, İran gümrük yetkililerinin konuyu Savcılığa aktarmaları halinde söz konusu araçların geri gönderilerek yüklerine el koyulması uygulamasına başvurulabildiği gibi, hem araçların hem yüklerin alıkonmasının da mümkün olabildiği belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, konunun yasal çerçevesinin öğrenilmesini teminen Ticaret Müşavirliğimizce yapılan araştırmada, uygulamanın 19 Ekim 1992 tarihinde yürürlüğe giren 20 Eylül 1992 tarihli “İsrail’e Karşı Yaptırıma Yönelik İslam Ülkeleri Ortak Kanunu”na dayandığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu kanunun gayriresmi tercümesi yapılmış olup, ihraç ürünlerimizin İran’a veya İran üzerinden diğer ülkelere taşınması konusunda dikkat edilmesinde fayda görülen hususları da içeren Müşavirliğimiz değerlendirmesinin de bulunduğu bilgi notu ekte yer almaktadır.

 

Ek için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.