Bülten Sıra No: 2018/3310

11 Ocak 2018, Perşembe

InoSuit-İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi 4. Dönem Başvuruları

TİM’den alınan yazıda, TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı kapsamında ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirildiği ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, programın 2. döneminden itibaren program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca 2018 yılı Nisan ayında başlaması planlanan dördüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımlarının mümkün olacağı bildirilmiştir.

 

“İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı”nın 2018 yılı Nisan ayında başlayacak olan dördüncü dönemiyle ilgili tüm detaylar ekte sunulmaktadır.  

 

Ek için tıklayınız.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.