Bülten Sıra No: 2018/3304

09 Ocak 2018, Salı

Irak Yeni Gümrük Vergileri

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Irak Bakanlar Kurulu’nun 2017/393 sayılı kararı uyarınca, daha önce 0’la %100 arasında değişen gümrük vergisi oranlarının %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere dört sınıfa ayrılmış olduğu, vergi oranlarının tespitinde yalnızca fasıl numarasının esas alındığı ve yeni tarifenin 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, vergi tahakkukunun ve tahsilatının kolaylaştırılmasını amaçlayan söz konusu yeni tarife cetvelinin incelenmesinden; bugüne kadar vergiden muaf veya vergi oranı %5 olan eşya için vergi oranlarının %10’a çıkarıldığı, vergisi %40, %50 veya daha fazla olan eşyanın vergisinin ise %30’a indirildiği ifade edilmekte ve konuya ilişkin olarak hazırlanan karşılaştırma tablosu ekte iletilmektedir.

 

Ayrıca, IKBY-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Merkezi Irak Hükümeti arasında, IKBY kontrolündeki sınır kapılarının merkezi hükümete devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığına dair haberler bulunsa da, halihazırda Irak’a ihracatımızda kullanılabilen tek kara sınır kapısı konumundaki Habur Sınır Kapısı’nda IKBY’nin tarifesinin, Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Safra İç Gümrük Kontrol Noktası’nda ise Merkezi Irak’ın tarifesinin uygulanmaya, bir başka ifadeyle Türk İhraç ürünlerine iki kez gümrük vergisi tatbik edilmeye devam edildiği belirtilmekte ve sorunun çözümünü teminen Bakanlıkça girişimlere devam edildiği bildirilmektedir.

 

Ek için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.