Bülten Sıra No: 2017/3032

14 Haziran 2017, Çarşamba

Lojistik Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Bilindiği üzere, uluslararası deniz konteyner taşımacılığı faaliyetleri Dünya Ticaret Örgütü’nün de takip ettiği liberal ekonomik ilkeler çerçevesinde serbest piyasa koşullarında yürütülmekte olup ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası konteyner armatörleri tarafından navlun fiyatları küresel koşullar çerçevesinde belirlenmektedir.

 

Öte yandan, ihracatçılarımızdan özellikle son 3-4 aylık dönemde ihraç yüklemeleri için konteyner bulunmasında sıkıntı yaşandığı, konteyner eksikliği nedeniyle navlun fiyatlarının yaklaşık iki katına çıktığına ilişkin şikâyetler alınmaktadır. Söz konusu soruna ilişkin olarak ihracatçılarımızın doğrudan bilgilendirilmesini teminen, Ekonomi Bakanlığı tarafından, ülkemizde faaliyet gösteren konteyner armatörlerinin katılacağı “Lojistik Bilgilendirme Toplantıları”nın İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Ankara’da yapılması talimatlandırılmıştır.

 

Bu çerçevede, gerçekleştirilecek “Lojistik Bilgilendirme Toplantısı”nın İstanbul ayağı TİM koordinasyonunda 19 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 11:00’de Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

 

Bilgilerinize ve anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 16.06.2017 Cuma günü saat 13:00’a kadar ekteki formu doldurarak konfeksiyonarge@itkib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

Ek: Formu indirmek için tıklayınız.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.