Bülten Sıra No: 2023/5890

Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) Ülkeler Tablosu

18 Ekim 2023, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Sevk Öncesi İncelemenin (SÖİ), bu alanda uzmanlaşmış özel şirketlerin, ithal malın fiyat, nitelik ve niceliğini kontrol etmekle ilgili ithalatçı ülke devletleri tarafından görevlendirilmesine yönelik bir uygulama olduğu dile getirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, firmalarımızın ihracat yapmak istedikleri ülkelere ilişkin olarakbir çalışma yürütüldüğü ifade edilmektedir. Bahse konu çalışmada, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizce hazırlanan veriler doğrultusunda, ilgili ülkelerde SÖİ uygulamasından hangi gözetim şirketlerinin sorumlu olduğu ve SÖİ uygulamasının hangi alanları kapsadığına yönelik hususlara ilişkin tespitlere ekte yer dosyadan ulaşılabilmektedir. 

Bununla birlikte, ihracatçılarla aktif temas halinde olabilmek ve ihracatçıların ilgili ülkelerde yürürlükte olan belgelendirme sistemleri temelinde yaşanan gelişmelere hızlı bir biçimde ulaşabilmeleri için, Ticaret Bakanlığı tarafından "teknikengel.gov.tr" internet sitesi kurulduğu ifade edilmektedir. Yukarıda yer alan spesifik pazara giriş bilgilerinin herhangi bir aracı olmadan edinilmesini sağlayacak olması nedeniyle, anılan web sitesine üye olunmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Ek: Sevk Öncesi İnceleme-Ülkeler Tablosu (35 sayfa)Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.