Bülten Sıra No: 2023/5740

E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge Değişikliği Hk.

27 Nisan 2023, Perşembe

Ticaret Bakanlığı tarafından E-ihracat Desteklerine İlişkin Genelge’de 14 Nisan 2023 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1-  Pazaryeri ya da Perakende E-Ticaret Sitesi olarak kapsama alınma başvurusunda bulunmak isteyen, ancak satış platformlarının yurtdışında açılmış olması ya da uluslararası e-ticaret alt yapı servis sağlayıcılarının alt yapısını kullanmaları nedeni ile güven damgası alamayan firmalar için; güven damgasına ilişkin olarak, Genelge’nin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde, 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde ve 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılmıştır.

2- Yararlanıcıların Türkiye’ye ait KTÜN bilgisi almalarının gerekli olmadığı, üretim yeri bilgisine dair kontrol için etiket bilgisi içerisinde firma tarafından yapılacak ülke seçiminin yeterli olacağı dikkate alınarak; Genelge’nin 5’inci maddesinin beşinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

3- Yararlanıcının daha önce organik bağı olan bir firması üzerinden aldığı markasını satın almasının yanı sıra devrine imkân sağlamak üzere, Genelge’nin 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

4- Perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve e-ihracat konsorsiyumlarının kendi markaları dışındaki ürünlerin satışınıyapabileceğinin Genelge’de vurgulanmasına ihtiyaç olduğu dikkate alınarak; Genelge’nin 20’nci maddesine altıncı fıkra eklenmiş, ayrıca, yararlanıcıların e-ihracat tanıtım desteklerinde de revize yapmasına imkân sağlanmak üzere aynı maddenin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

5- Harcama yetkisinin yurt içinde organik bağı olan bir firmaya da verilmesine imkân sağlamak üzere; Genelge’nin 32’nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

Genelge eklerinde de bu kapsamda güncellemeler ve basitleştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Özellikle, kapsama alınma, destek ön onay ve destek ödeme taleplerinde yenilenmiş formları kullanmanız gerekmektedir.

Güncel genelge ve eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.