Bülten Sıra No: 2023/5686

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarına Çağrı

09 Mart 2023, Perşembe

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTANBUL HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİ İÇİN OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

                                                                                                                             

  Sayın Üyemiz,

Birliklerimizin yönetim kurulları kararları doğrultusunda olağan genel kurul toplantı gündemleri ve tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantılar için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar çoğunluk aranmaksızın Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgilerini ve teşriflerini önemle rica ederiz.                               

 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

G Ü N D E M

   a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

   b) Başkanlık divanının seçilmesi,

   c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

   ç) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

   d) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

   e) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,

   f) İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

   g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

   ğ) Dilekler.

 

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI

1. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ

1.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK

2. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

03.04.2023 Pazartesi Saat 09:00

06.04.2023 Perşembe Saat 17:00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

03.04.2023 Pazartesi Saat 11:00

07.04.2023 Cuma Saat 17:00

İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

10.04.2023 Pazartesi Saat 09:00

13.04.2023 Perşembe Saat 17:00

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği

17.04.2023 Pazartesi Saat 09:00

27.04.2023 Perşembe Saat 14:00 (*)

TOPLANTILARIN YERİ

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi     Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL’dur.

 

(*) İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nin 2. Toplantı yeri Radisson Hotel President Old Town İstanbul Beyazıt/Fatih/İSTANBUL’dur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.itkib.org.tr internet adresimizden ulaşabileceğiniz gibi

212 4540232, 212 4540368,  212 4540247, 212 454 0288 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

 

Ek:

1) Bilgi Notu (3 Sayfa)

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)

3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)

4) Genel Kurul Takvimi (1 sayfa)

 

 

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.