Bülten Sıra No: 2020/4611

Senegal İş Heyetinin Katılımı ile Hibrid Toplantı Hakkında

15 Ekim 2020, Perşembe

Sayın Üyemiz;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; Senegal Ankara Büyükelçiliği tarafından Kurullarına iletilen yazıya atıfla; tekstil alanında faaliyet gösteren AFRITEX, Bankacılık ve mikro kredi alanlarında faaliyet gösteren POMECAS ve medya alanında faaliyet gösteren E-MEDIA INVEST firma üst düzey yetkililerinin ülkemizi ziyaret edeceği bildirilmektedir. 

Bu kapsamda 19 Ekim 2020 Pazartesi günü 14:00-15:30 saatleri arasında Zoom Konferans Sistemi üzerinden hibrid bir tolantının gerçekleştirilmesi hedeflendiği, bahse konu alanlarda faaliyet gösteren firmalarımızın https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1226/15759 bağlantısında verilen kayıt formunu eksiz doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Toplantı katılım Zoom linki kayıt esnasında talep edilen mail adresinize bilahare iletilece olup anılan firmalara ilişkin sunumlara aşağıda verilen linkler aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25754 (Afritex Sunumu, Fransızca)

http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25756 (Pamecas Sunumu, Fransızca)

Ek: Heyet Listesi için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.