İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçımar Birliği (İTHİB)'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında kamuoyunda tanınma ve beğenilirliğinin artırılması amacıyla hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde yürütülecek kurumsal itibar çalışmalarının, planlanması ve uygulanmasına yönelik sunulacak olan “Entegre PR Hizmetleri”ne ilişkin tekliftir.

ÖNERİLEN HİZMETLER

Teklifin onaylanması halinde danışmanlık firması İTHİB'e Entegre PR Hizmetleri sunacaktır. Bu hizmet, İTHİB'in kurumsal iş hedefleri ve liderlik iletişimi dikkate alınarak, projelerin iletişim hedefleri kapsamında hazırlanacaktır. Danışmanlık firmasının  sunması gereken iletişim danışmanlığı hizmetleri aşağıdaki konuları içermektedir:

Kurumsal İtibar Yönetimi: Sosyal paydaşlar nezdinde İTHİB'in itibarını artırmak amacıyla, tanınma ve beğenilirliğine katkıda bulunmak üzere, iş hedefleri çerçevesinde iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Lider İletişimi: Liderlerin ve kilit sözcülerin güvenilir, profesyonel ve etik olarak algılanmaları önemlidir.  liderlerin hazırlanan iletişim programlarında etkin olarak yer almasının sağlanması için stratejiler oluşturulması

Medya İlişkileri Yönetimi: Kurum ve ürün markalarının iletişim hedefleri doğrultusunda hazırlanan medya planı çerçevesinde; doğru mesajın, doğru zamanda, doğru sözcü tarafından en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye iletilmesini amaçlar.

 • Medya İlişkileri hizmeti kapsamında, İTHİB'in onayını aldığı basın bültenlerinin dağıtımını gerçekleştirilmesi

 • Medya İlişkileri hizmeti kapsamında etkinliğe/konuya özel olarak medya ile özel görüşmeler, röportajlar organize edilmesi Özel görüşme planı etkinlik/konu çerçevesinde danışmanlık hizmeti verecek firmanın önerileri ve İTHİB'in onayı ile gerçekleşir.

 • Hedef basın mensuplarıyla ilişkileri güçlendirmek amacıyla İTHİB'in onayı ile görüşmeler ve ziyaretler organize edilmesi

 • Medyadan gelen haber çalışması sorularını İTHİB'in verdiği brief doğrultusunda hazırlanması onayını aldığı metinleri medya ile paylaşılması.

 • Medya ilişkileri hizmeti kapsamında, basın toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda verilecek hizmetler:

 • Basın listesinin oluşturulması
 • Basın davetinin oluşturulması ve gönderimi
 • Basın LCV'sinin yapılması ve basın katılımının sağlanması
 • Basın bültenlerinin hazırlanması
 • Basın toplantısı akışının hazırlanması
 • Fotoğraf ve video çekiminin organize edilmesi
 • Etkinlik sırasında basının karşılanması ve koordinasyonu
 • Özel görüşme / röportajların organize edilmesi
 • Basın katılımının raporlanması
 • Arka basın bülteni gönderimi yapılması (toplantıya katılmayan basın mensuplarına gönderim yapılması)

 • Medyada yer alan İTHİB haberleri günlük olarak rapor edilmesi. İTHİB medya takip ajanslarından hizmet alıyorsa/alacaksa aylık ve yıllık olarak hazırlanan detaylı medya analizleri ve yansıma raporu gönderilmesi.

Kriz Yönetimi: Düzenli gündem takibi sonucunda, kurumun itibarına olumsuz etki edecek konuların belirlenmesi ve önlem alınmasına yönelik çalışmaların yapılması. Kurum ile ilgili dinamikler ve tüm muhtemel gelişmeleri izleyerek, özellikle krize açık konularda kurumun iletişim stratejilerinin belirlenmesi, mesajlarının oluşturulması ve böylece konu kamuoyunun gündemine gelmeden kontrollü bir şekilde yönetilmesi.

HİZMETİN KAPSAMI

Hazırlık Aşaması: Analiz ve Planlama

Hazırlık aşaması, sözleşmenin imzalanmasını ve hemen ardından gerçekleştirilecek brief aşamasını takiben tamamlanır. Hazırlık aşaması aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

İTHİB yetkililerinden kurum içi ve dışı ilişki-iletişim süreçleri ve hedefleriyle ilgili detaylı bilgi alınması, bu görüşmeler sonucunda mevcut durum değerlendirmesi yapılması.

Bu çalışma ile:

 • Mevcut durumun tespiti yapılması,
 • Kurumun iletişim hedefleri netleştirilmesi (İş hedefleri doğrultusunda),
 • Sosyal paydaşlara iletilecek ana ve alt mesajlar oluşturulması,
 • Mesajları, sosyal paydaşlara iletecek iletişim araçları (projeler) geliştirilmesi ve bu iletişim projeleri ile entegre edilecek kısa ve orta vadeli öneriler oluşturulması,
 • İletişim faaliyetlerinin bütçesinin izlenmesi ve öneriler getirilmesi.

Uygulama

Uygulama aşaması; İTHİB tarafından onay verilen planlama kapsamındaki iletişim faaliyetlerinin, uygulama planları doğrultusunda hayata geçirilmesini kapsar.

Çalışma Biçimi ve Süreleri

İTHİB ile düzenli periyotlarla bilgi alışverişi ve planlama toplantıları düzenlenmesi . İhtiyaç duyulması halinde taraflar, ek toplantılar düzenlenmesini kararlaştırabilirler.

Hizmet Süresi

12 ay

NOT: Teklifinizi kapalı zarf usulü (fiyat teklifinin üstünde kaşe ve imza – zarfın kapatıldığı yere kaşe ve imza) iletiniz.