2018 Mülakat Sonuçları

 

Kazanan adayların  27.6.2018 tarihinde saat 13:00'te aşağıdaki belgelerin tamamı ile ve eksiksiz bir şekilde Birliğimizin İnsan Kaynakları Şubesi'ne başvurması gerekmektedir.

 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi ve aslı
 • SGK hizmet dökümü
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)  fotokopisi ve aslı
 • YDS Sonuç Belgesi
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin sağlık raporu,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair resmi belge,
 • Sabıka kaydı,
 • 2 (iki) adet fotoğraf
 • Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş
 • İkametgah