E-imza ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılan Destek Başvurularına İlişkin Duyuru

Yeni yönteme dair görüş sorulan konulara ilişkin 01.08.2018 tarihinde gelen Bakanlık talimatına göre;

 

  • E-imzanın zaman damgası taşıması zorunlu değildir.
  • Adobe Acrobat Reader ile atılan e-imzaların 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olmadığı belirlenmiştir. Birliğimize iletilen Adobe Acrobat imzalı başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu çerçevede firmaların ilk başvurdukları tarih saklı kalmak kaydıyla başvurularını yenilemeleri gerekecektir.
  • KEP aracılığıyla iletilmek koşuluyla, e-imza kriterlerine uygun iletilmeyen başvurularda, ilgili sorunu çözmesi için firmaya eksik tamamlama süresi kadar süre verilecektir. Bu durumdaki dosyalar için müracaat süresinin bitimine 1 aydan daha az kaldığı durumlarda, 1 ay ek süre tanınacaktır.
  • Bu süreler, eksik tamamlama süreci kapsamında olmayıp inceleme sonrası eksik evrak tespit edilirse, ilgili mevzuatta belirtilen eksik evrak tamamlama süresi ayrıca verilecektir.

 

İTKİB, Devlet Yardımları Şubesi